Chuyển giao công nghệ chuyên ngành Xi măng - Bê tông

Ngày 09/01/2015 03:13

Chưa có ảnh

  • Công nghệ sản xuất xi măng giếng khoan chủng loại G;
  • Công nghệ sản xuất xi măng bền sun phát;
  • Công nghệ sản xuất xi măng mác cao PC60;
  • Công nghệ sản xuất xi măng ít tỏa nhiệt;
  • Công nghệ sản xuất các loại bê tông: bê tông chất lượng cao, bê tông cốt kim, bê tông chịu xít;
  • Công nghệ sản xuất cát nhân tạo sử dụng cho bê tông và vữa xây dựng; 
  • Giải pháp sử dụng xỉ nhiệt điện, xỉ lò cao, đá Bazan, Pudơlan làm phụ gia xi măng.

Viện Vật liệu Xây dựng

Thăm dò ý kiến

Lĩnh vực nào bạn quan tâm nhiều nhất trên website?OK  Kết quả