Các dịch vụ tư vấn môi trường

Ngày 27/10/2014 03:18

Chưa có ảnh

- Quan trắc, giám sát môi trường định kỳ;

- Lập hồ sơ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại;

- Lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, bản cam kết môi trường;

- Lập hồ sơ cấp phép xả nước thải vào nguồn nước, các thủ tục xin gia hạn xả thải…

Lấy mẫu khói thải nhà máy xi măng Hoàng Thạch
Đo môi trường xung quanh nhà máy xi măng Nam Sơn
Lấy mẫu khói thải nhà máy xi măng Hoàng Thạch
Đo môi trường xung quanh nhà máy xi măng Nam Sơn


Liên hệ:

Trung tâm Thiết bị, Môi trường & An toàn lao động – Viện Vật liệu xây dựng

             Địa chỉ: Ngõ 235 Đường Nguyễn Trãi – Thanh Xuân – Hà Nội

  Điện thoại: 043. 558 5928

           Fax: 043. 858 1112

           Email: tbmt.vibm@gmail.com

            Website: www.vibm.vn

Nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nghiên cứu, triển khai, tư vấn , cung cấp các công nghệ và sản  phẩm trong lĩnh vực thiết bị, môi trường và an toàn lao động.

VLXD