Các sản phẩm về môi trường

Ngày 26/10/2014 12:29

Chưa có ảnh

Lò đốt rác hữu cơ khó phân hủy đảm bảo các chỉ tiêu môi trường

- Rác thải: Chất hữu cơ khó phân huỷ sau quá trình tách lọc cho phép lẫn các tạp chất nguy hại đến 5%.

- Độ ẩm của rác đem đốt : W < 55%.

- Buồng đốt hai cấp, có thể đốt được chất thải nguy hại;

- Khói bụi được xử lý đạt Quy chuẩn Việt Nam QCVN 30: 2010/BTNMT.

Thiết bị lọc bụi túi vải

- Xử lý bụi, khí thải, thu hồi sản phẩm;

- Rung rũ bằng gió ngược, xung khí nén;

- Chịu được nhiệt độ cao đến 2500C.

Thông gió làm mát nhà xưởng và các tòa nhà cao tầng

- Thiết kế phù hợp kết cấu, yêu cầu thẩm mỹ;

- Giảm từ 2-30C so với nhiệt độ ngoài trời;

- Không khí được lọc sạch trước khi cấp.

Thiết bị cơ khí

Thiết kế, chế tạo các thiết bị cơ khí theo yêu cầu công nghệ đảm bảo chất lượng sản phẩm, yêu cầu kỹ thuật

- Thiết bị thí nghiệm;

- Thiết bị phi tiêu chuẩn;

- Thiết bị xử lý môi trường.

Xử lý nước thải công nghiệp và sinh hoạt

- Thiết kế phù hợp với loại nước cần xử lý;

- Nước sau khi xử lý đạt Quy chuẩn Việt Nam về nước thải và Tiêu chuẩn của Bộ Y tế đối với nước cấp.

Viện Vật liệu xây dựng

Thăm dò ý kiến

Lĩnh vực nào bạn quan tâm nhiều nhất trên website?OK  Kết quả