Chứng nhận Hợp chuẩn, Hợp quy sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng

Ngày 29/10/2021 02:51
Trong xu thế toàn cầu hoá, chất lượng sản phẩm là nhân tố tạo thương hiệu cho các nhà sản xuất. Có nhiều hình thức để khẳng định chất lượng sản phẩm: có thể thông qua quảng cáo trên nhãn sản phẩm hay trên các phương tiện thông tin đại chúng, thực hiện chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy…

Chưa có ảnh

Chương trình chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy do Văn phòng chứng nhận – Viện Vật liệu xây dựng thực hiện theo chuẩn mực quốc tế với phương pháp, thủ tục rõ ràng. Văn phòng có đội ngũ chuyên gia kỹ thuật chuyên môn cao về lĩnh vực vật liệu xây dựng như xi măng, bê tông, gốm sứ, thuỷ tinh, phụ gia, vật liệu trang trí hoàn thiện… cùng với hệ thống phòng thí nghiệm hợp chuẩn quốc gia về lĩnh vực vật liệu xây dựng.

Chương trình chứng nhận do Văn phòng  thực hiện luôn tạo sự gắn kết giữa kết quả chứng nhận và mục tiêu nâng cao hiệu quả kinh doanh cho các doanh nghiệp.

Để có thể thực hiện chương trình chứng nhận bởi Văn phòng chứng nhận, xin liên lạc theo địa chỉ:

VĂN PHÒNG CHỨNG NHẬN – VIỆN VẬT LIỆU XÂY DỰNG

Địa chỉ:  Ngõ 235 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
Tel/ Fax: 024 35510304          
Mobile : 0906014252/  0934686778

Emai: anhthuvibm@gmail.com; ha.cert.vibm@gmail.com


BIỂU MẪU ĐĂNG KÝ CHỨNG NHẬN 

ĐK 01 – Áp dụng cho đơn vị nhập khẩu:

  ♦  Biểu mẫu đăng ký kiểm kiểm tra Nhà nước

ĐK 02 – Áp dụng cho đơn vị sản xuất:

  ♦  Mẫu Hồ sơ đăng ký hợp chuẩn, hợp quy


VĂN BẢN LIÊN QUAN

    QCVN 16:2019/BXD

  ♦  Thông tư 28/2012/TT- BKHCN

  ♦  Thông tư 02/2017/TT- BKHCN

  ♦  Quyết định 937a/QĐ-BXD Chỉ định tổ chức thử nghiệm/chứng nhận

  ♦  Quy định nội dung và thủ tục chứng nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật của VIBM


DANH SÁCH KHÁCH HÀNG 2020-2021

    Danh sách Khách hàng năm 2020

  ♦  Danh sách Khách hàng năm 2021


CÁC VĂN BẢN KHÁC

   Chứng chỉ công nhận

 ♦  Hướng dẫn xác định chi phí đánh giá chứng nhận

 ♦  Quy định sử dụng dấu công nhận và dấu hợp chuẩn

 ♦  Thủ tục xử lý khiếu nại khách hàng

Thăm dò ý kiến

Lĩnh vực nào bạn quan tâm nhiều nhất trên website?OK  Kết quả