Chứng nhận Hợp chuẩn, Hợp quy sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng

Ngày 31/10/2014 03:17
Trong xu thế toàn cầu hoá, chất lượng sản phẩm là nhân tố tạo thương hiệu cho các nhà sản xuất. Có nhiều hình thức để khẳng định chất lượng sản phẩm: có thể thông qua quảng cáo trên nhãn sản phẩm hay trên các phương tiện thông tin đại chúng, thực hiện chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy…

Chưa có ảnh

Chương trình chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy do Văn phòng chứng nhận – Viện Vật liệu xây dựng thực hiện theo chuẩn mực quốc tế với phương pháp, thủ tục rõ ràng. Văn phòng có đội ngũ chuyên gia kỹ thuật chuyên môn cao về lĩnh vực vật liệu xây dựng như xi măng, bê tông, gốm sứ, thuỷ tinh, phụ gia, vật liệu trang trí hoàn thiện… cùng với hệ thống phòng thí nghiệm hợp chuẩn quốc gia về lĩnh vực vật liệu xây dựng.

Chương trình chứng nhận do Văn phòng  thực hiện luôn tạo sự gắn kết giữa kết quả chứng nhận và mục tiêu nâng cao hiệu quả kinh doanh cho các doanh nghiệp.

Để có thể thực hiện chương trình chứng nhận bởi Văn phòng chứng nhận, xin liên lạc theo địa chỉ:

VĂN PHÒNG CHỨNG NHẬN – VIỆN VẬT LIỆU XÂY DỰNG

Địa chỉ:  Ngõ 235 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
Tel/ Fax: 04 35510304          
Mobile : 0906014252/  0934686778

Emai: anhthuvibm@gmail.com; ha.cert.vibm@gmail.com

BIỂU MẪU ĐĂNG KÝ CHỨNG NHẬN 

ĐK 01 – Áp dụng cho đơn vị nhập khẩu:

 ♦  Mẫu đăng ký kiểm định chất lượng sản phẩm xây dựng

 ♦  Hướng dẫn quy trình cấp giấy chứng nhận hợp quy theo QCVN 16-2011

 ♦  Mẫu hồ sơ đăng ký hợp quy QCVN 16-2011

ĐK 02 – Áp dụng cho đơn vị sản xuất:

 ♦  Hướng dẫn thủ tục cấp hợp quy - hợp chuẩn

 ♦  Mẫu đăng ký chứng nhận hợp chuẩn sản phẩm sản xuất trong nước

VĂN BẢN LIÊN QUAN

    QCVN 16: 2014/BXD

    Thông tư 28/2012/ TT- BKHCN

    Quyết định chỉ định

VLXD