Giới thiệu sản phẩm và dịch vụ sửa chữa chống thấm khôi phục chất lượng công trình

Ngày 30/05/2014 03:31
Trung tâm ứng dụng và phát triển vật liệu xây dựng thuộc Viện Vật Liệu Xây dựng - Bộ Xây dựng là đơn vị có chức năng nghiên cứu sản xuất, triển khai ứng dụng các sản phẩm vật liệu xây dựng và giải pháp kỹ thuật. Sau đây xin giới thiệu một số sản phẩm và dịch vụ mà chúng tôi đã nghiên cứu sản xuất và triển khai ứng dụng thực tế trong thời gian gần đây.

Chưa có ảnh

Xem chi tiết

Viện Vật liệu Xây dựng

Thăm dò ý kiến

Lĩnh vực nào bạn quan tâm nhiều nhất trên website?OK  Kết quả