Ứng dụng và phát triển VLXD

Ngày 30/05/2014 03:32
Ứng dụng và phát triển VLXD

• Vật liệu chịu lửa Cacborun.
• Phụ gia trợ nghiền xi măng TEA-1.
• Vữa tự chảy không co Saka -1.
• Keo dán vỏ bao xi măng PKC-04.
• Thạch cao nhân tạo.
• Các loại vữa tự phẳng, vữa chống thấm.
• Vật liệu và công nghệ thi công chống thấm, sửa chữa khôi phục chất lượng công trình

Viện Vật liệu xây dựng

Thăm dò ý kiến

Lĩnh vực nào bạn quan tâm nhiều nhất trên website?OK  Kết quả