Quản lý vật liệu nạo vét đường thủy ở Hà Lan – Phần 2

Ngày 07/09/2017 03:03
Xử lý vật liệu nạo vét và tái sử dụng

Chưa có ảnh

Hình 2: Một số sơ đồ dây chuyền xử lý vật liệu nạo vét

Hiện nay chỉ có một lượng nhỏ vật liệu nạo vét lẫn tạp chất đang được xử lý, chủ yếu là tuyển cát tại các vị trí gần bãi chứa CDF. Tiếp đó là các kỹ thuật xử lý khác ở quy mô hạn chế như cố kết hóa học/ gia cố, cải tạo đất. Các kỹ thuật xử lý nhiệt để tạo sỏi nhân tạo, gạch vẫn đang trong giai đoạn phòng thí nghiệm. Tính đến nay, vật liệu nạo vét vẫn chỉ được xử lý và tái sử dụng ở quy mô nhỏ do chi phí cao so với tồn chứa và thiếu thị trường cho các sản phẩm sau xử lý.

Các công nghệ xử lý có thể kết hợp thành dây chuyền bắt đầu từ khâu nạo vét. Hình 2 trình bày một số sơ đồ dây chuyền xử lý vật liệu nạo vét.

Chi phí của mỗi hình thức xử lý là khác nhau, phụ thuộc nhiều vào hoàn cảnh cụ thể. Chi phí đối với mỗi cách xử lý, không bao gồm chi phí nạo vét và vận chuyển được nêu trong bảng chi phí dưới đây (các số liệu dưới đây chỉ thể hiện khoảng dao động tương đối).

Chi phí xử lý vật liệu nạo vét (tính theo đồng tiền bảng Anh/m3 vật liệu nạo vét tại chỗ):

Kỹ thuật xử lý
Khoảng, bảng Anh/m3
     Tồn chứa trên đất liền
35-75
     Tồn chứa chìm trong khu cô lập CDF
8-36
     Tuyển cát
3-11
     Làm giàu đất canh tác
11-25
     Gia cố (hóa rắn)
23-41
     Cố kết dùng nhiệt
45-70

Chính sách hiện nay của Hà Lan là hướng tới phát triển số lượng vật liệu nạo vét lẫn tạp chất được xử lý và tái sử dụng nhằm giảm tồn chứa, tăng cường sử dụng để chế tạo các vật liệu xây dựng.

Tuy nhiên cần nhận thấy rằng việc xử lý tất cả các vật liệu nạo vét lẫn tạp chất  thực sự không dễ thực hiện, điều này có nghĩa rằng các khu vực tồn chứa vẫn đóng vai trò quan trọng. Từ góc độ quan điểm vận chuyển hợp lý và khoa học, các thiết bị xử lý tốt nhất nên được bố trí gần các khu vực tồn chứa  tồn chứa cũng như tăng công suất tồn chứa, song hành với việc chuẩn bị triển khai các thiết bị xử lý.

Kết luận

Việc xử lý và tái sử dụng vật liệu nạo vét là vấn đề được thúc đẩy nhờ các chính sách quốc gia của Hà Lan. Tuy nhiên các điều kiện thị trường và tính khả thi đối với việc xử lý và tái sử dụng ở thời điểm hiện tại vẫn còn chưa đáp ứng kỳ vọng. Do vậy, chính phủ Hà Lan đã đưa ra một loạt các công cụ chính sách để thúc đẩy hơn nữa việc xử lý và tái sử dụng vật liệu nạo vét. Đây là thời điểm khối doanh nghiệp tư nhân cần nắm lấy cơ hội và chứng minh việc xử lý vật liệu nạo vét hoàn toàn khả thi.

Các quyết định của chính phủ Hà Lan về tái cấu trúc để xử lý số lượng lớn vật liệu nạo vét dựa trên các kết quả giai đoạn nhiều năm thử nghiệm và phát triển kinh tế. Từ đó, chính phủ đã đưa đến kết luận rằng, các khu vực tồn chứa vẫn rất cần thiết  nhưng cần kết hợp với các công nghệ xử lý để sử dụng hiệu quả.

Các bước tiếp theo cần làm trong công tác giải quyết vấn đề của vật liệu nạo vét là kiểm soát nguồn và các văn bản pháp lý phù hợp nhằm tiến đến các giải pháp thực tiễn và bền vững.

>> Xem lại Phần 1

Trung tâm Thông tin (Lược dịch theo Aquatic Sediment Expert Centre)