Công nghệ Plasma nhiệt độ thấp

Ngày 30/08/2017 02:24
Công nghệ plasma là công nghệ sạch cho phép giải quyết các vấn đề tiết kiệm tài nguyên và năng lượng theo hướng sử dụng plasma nhiệt độ thấp (Low Temperature Plasma - LTP) và phát triển các công nghệ và thiết bị tương ứng trong công nghiệp và xã hội.

Chưa có ảnh

Plasma nhiệt độ thấp có các chức năng tiết kiệm tài nguyên và sinh thái đáng kể.

Các chức năng sinh thái của LTP có thể được sử dụng để xử lý nước thải, giảm hoạt độ phóng xạ  của các chất thải, phá hủy các tạp chất độc hại trong khí và khói, còn chức năng tiết kiệm tài nguyên như biến tính (tôi) các chi tiết máy và dụng cụ, kéo dài tuổi thọ sử dụng và thay thế các  nguyên tố  hợp kim đắt,…

Việc biến tính vi cấu trúc các lớp phủ nitrit titan cho thấy sự hình thành lớp phủ bề mài mòn chi tiết  từ thép kết cấu. Sự hình thành các kiến thức mới trong lĩnh vực vật lý các quá trình trong LTP nhiều cấu tử tạo điều kiện thiết lập công nghệ và thiết bị để biến tính bề mặt các vật liệu kết cấu.

Sự hình thành trên bề mặt vật liệu nung một lớp thủy tinh khi bị tác động của LTP đóng vai trò bảo vệ, tăng độ bền hóa, bền băng giá và bền lâu của sản phẩm.

Vật liệu da khi bị tác động của LTP tạo thành lớp kỵ nước, tăng chỉ số vệ sinh,…

Trên đây chỉ là một số ví dụ về sử dụng công nghệ LTP từ một số patent gần đây từ rất nhiều các sáng chế đã được đăng ký liên quan đến ứng dụng công nghệ LTP và cho phép phát triển các định hướng sử dụng LTP và tạo dựng các công nghệ và thiết bị tương ứng trong các phổ rộng lĩnh vực sử dụng:

- Chế tạo chất hấp phụ để tách dầu và sản phẩm dầu từ bề mặt nước và xử lý nước thải;

- Giảm hoạt độ phóng xạ của các loại chất thải và phá hủy các tạp chất độc trong các khí và khói;

- Biến tính vi cấu trúc các lớp phủ nitrit titan, hình thành lớp phủ bền mài mòn trên bề mặt sản phẩm từ thép kết cấu;

- Tăng độ bền mài mòn, độ bền và bền lâu của các dụng cụ và chi tiết cắt;

- Hình thành lớp phủ dạng thủy tinh của vật liệu nung, tăng độ bền hóa, bền băng giá và độ bền lâu;

- Khí hóa vật liệu chứa than và chế tạo khí tổng hợp;

- Khử khuẩn các vật liệu khác nhau và làm cho vật liệu có tính khử khuẩn;

- Tác động chống nấm, kháng khuẩn cho nguyên liệu dược;

- Tiệt trùng dụng cụ y tế;

- Tăng tỷ lệ nảy mầm và kháng bệnh cho các loại hạt,…

Khoa học LTP đã cải thiện đáng kể chất lượng cuộc sống của chúng ta. Các đóng góp này của LTP sẽ còn tiếp tục cung cấp các giải pháp đối với các vấn đề của hiện tại và tương lai. Các ví dụ  về các lĩnh vực sẽ được lợi từ LTP bao gồm quá trình gia công vật liệu bằng plasma, làm sạch môi trường, khử trùng “lạnh” các sản phẩm y tế, khử khuẩn “lạnh” thực phẩm, nguyên liệu dược, các thiết bị tạo ảnh tiên tiến có thể sử dụng trong y tế và phát hiện chất nổ và ma túy, tuyển các chất đồng vị.


Trung tâm Thông tin (Lược dịch theo Diener)