Sử dụng hiệu quả vật liệu nạo vét cảng, vịnh và sông

Ngày 11/07/2017 01:27
Hàng năm, trên thế giới cũng như tại Việt Nam có hàng trăm triệu mét khối vật liệu nạo vét từ các cảng, vịnh và sông ngòi để duy trì chiều sâu luồng cho tàu bè qua lại. Khoảng hơn phân nửa trong số đó là vật liệu sạch có thể sử dụng như nguồn tài nguyên, không thể coi như vật liệu phế thải cần đổ bỏ. Cần sử dụng hiệu quả vật liệu nạo vét cảng, vịnh và sông như nguồn vật liệu tài nguyên và là nguyên liệu, đặc biệt là trong xây dựng.

Chưa có ảnh

Vật liệu nạo vét dùng để tôn nền đất
Land Creation Utilizing Dredged Material Credit: Richard Price, US Army Corps of Engineers

Hiện nay, có rất nhiều cách để sử dụng hiệu quả vật liệu nạo vét thay vì coi chúng như phế thải cần loại bỏ như:

Tôn nền đất và nền công trình (Land Creation and Construction Fill): Vật liệu nạo vét được đánh giá là có khối lượng lớn đáp ứng vật liệu san lấp nền công trình. Nhiều vùng đất trong các khu vực cảng và vịnh sử dụng vật liệu nạo vét để tạo nền đất công trình.

Làm vật liệu che phủ (Landfill Caps and Covers): Vật liệu nạo vét được sử dụng như vật liệu đất phủ, vật liệu tạo sườn taluy đường cũng như vật liệu che phủ tại các bãi chứa rác thải.

Bồi đắp bờ biển (Beach Nourishment): Các cỡ hạt thô của vật liệu nạo vét được dùng gia cường bãi biển hoặc tạo bãi biển mới hoặc các khu vực cần hoàn nguyên.

Tạo lớp đất màu (Topsoil Creation and Enhancement): Phần hạt mịn của vật liệu nạo vét  có thể dùng tạo lớp màu cho đất (có thể sử dụng riêng hoặc trộn thêm với vật liệu khác như vật liệu sinh học, phân vi sinh, phân bón hoặc các vật liệu hữu cơ khác nhằm tăng độ màu của lớp đất mặt.

Khôi phục và tạo môi trường sống (Habitat Creation or Restoration): Vật liệu nạo vét  có thể dùng tạo các môi trường sống như thủy vực, vùng đất ngập và vùng đất cao (aquatic, wetland and upland habitats). Các loại thực vật bản địa cũng thường được sử dụng để tái lập các khu vực môi trường sống tự nhiên.

Hoàn thổ phục hồi môi trường (Mineland Reclamation): Vật liệu nạo vét cũng đã được thử nghiệm phù hợp làm vật liệu hoàn thổ phục hồi môi trường để trồng cây sau khai thác mỏ.


Vật liệu nạo vét dùng để tạo bãi biển
Dredged Materail Used as Beach Nourishment
redit: Gene Clark, Wisconsin Sea Grant


Vật liệu nạo vét dùng cho vùng đất ngập nước
Wetland Creation Utilizing Dredged Materail
Credit: Richard Price, US Army Corps of Engineers

Trung tâm Thông tin lược dịch (Theo nguồn seagrant)