Thiết bị đo độ dẫn nhiệt

Ngày 07/07/2017 03:16
Vật liệu cách nhiệt ngày càng được sử dụng nhiều trong công trình xây dựng. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 09:2013/BXD đã có các yêu cầu năng lượng trong đó quy định chỉ tiêu độ dẫn nhiệt của các vật liệu nhằm mục đích góp phần vào việc xây dựng tòa nhà có công năng hiệu quả.

Chưa có ảnh

Viện Vật liệu xây dựng (VIBM) đã đầu tư đồng bộ hệ thống các thiết bị đo độ dẫn nhiệt cho các loại vật liệu, gồm: thiết bị xác định độ dẫn nhiệt ở nhiệt độ thường từ 0 ÷ 100 oC theo nguyên lý HFM, phù hợp tiêu chuẩn ASTM C518 và ISO 8301 và thiết bị xác định độ dẫn nhiệt ở nhiệt độ cao từ 100 ÷ 800 oC.

 Các thiết bị này xác định khả năng dẫn nhiệt cho hầu hết các loại vật liệu như: tấm xốp, tấm thạch cao, tấm cách nhiệt sợi bông, sợi khoáng, gạch xây, vật liệu chịu lửa ..v..v..

* Dưới đây là các thông số kỹ thuật của thiết bị đo độ dẫn nhiệt theo nguyên lý HFM ở nhiệt độ thường (phù hợp theo tiêu chuẩn ASTM C518, ISO 8301).
     
- Dải đo hệ số kháng nhiệt (U): 0.1 đến 8 m2K/W
     
- Dải đo hệ số dẫn nhiệt (λ): 0.001 đến 2,5 W/m.K
     
- Độ chính xác: ± (1 - 3)%
     
- Độ lặp lại: 0.25%
​     
- Dải nhiệt độ đo: 0 đến 1000C

* Các thông số kỹ thuật của thiết bị xác định độ dẫn nhiệt ở nhiệt độ cao 100 – 800 oC:
     
- Dải đo hệ số dẫn nhiệt (λ): 0.03 đến 3,0 W/m.K
     
- Dải nhiệt độ đo: 100 đến 8000C

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Địa chỉ liên hệ: Trung tâm Kiểm định Vật liệu xây dựng – PTN Vilas 003
Điện thoại: 024.3.8582216 hoặc 024.3.5578352
E-mail: centestvilas003@gmail.com  

Trung tâm Thông tin

Thăm dò ý kiến

Lĩnh vực nào bạn quan tâm nhiều nhất trên website?OK  Kết quả