Nghiệm thu dự thảo bộ tiêu chuẩn quốc gia “Hố thu nước cho tòa nhà”

Ngày 12/04/2017 12:44
Ngày 12/4/2017 Hội đồng Khoa học kỹ thuật Viện Vật liệu xây dựng (VLXD) họp nghiệm thu dự thảo bộ tiêu chuẩn quốc gia “Hố thu nước cho tòa nhà” mã số TC 45-16 và TC 46-16 do KS. Nguyễn Đức Thịnh và KS. Phạm Bằng Hải làm chủ nhiệm dự án. PGS.TS. Lương Đức Long - Viện trưởng làm Chủ tịch Hội đồng đồng với sự tham gia của các chuyên gia đến từ các trường đại học, doanh nghiệp, Viện nghiên cứu.

Chưa có ảnh

Bộ phận thu nước là cơ cấu thu thoát nước đựơc sử dụng trong các công trình xây dựng, đa dạng và phong phú về chủng loại, tuy nhiên trong hệ thống tiêu chuẩn quốc gia chưa có các tiêu chuẩn tương ứng quy định yêu cầu kỹ thuật, phương pháp thử và yêu cầu lắp đặt chúng. Vì vậy để kiểm soát các sản phẩm sản xuất và lưu thông thì việc biên soạn bộ tiêu chuẩn cho các sản phẩm này là cần thiết.

Dự thảo bộ tiêu chuẩn quốc gia “Hố thu nước cho tòa nhà” được biên soạn chấp nhận BS EN 1-5:2015. Dự thảo bộ tiêu chuẩn quốc gia được Hội đồng KHKT thảo luận các nội dung trong các phần của bộ tiêu chuẩn như sau:

Tên bộ tiêu chuẩn: “Hố thu nước cho tòa nhà” với các phần:

- Phần 1: Hố thu nước trên sàn có si phông với nút nước sâu ít nhất 50 mm;

- Phần 2: Hố thu nước trên sàn  và trên mái không có si phông;

- Phần 3: Đánh giá sự phù hợp;

- Phần 4: Nắp thu nước;

- Phần 5: Hố thu nước có vách ngăn chất lỏng nhẹ.

Sau khi thảo luận, Hội đồng KHKT Viện VLXD đánh giá cao những cố gắng của nhóm thực hiện dự án và nhất trí thông qua dự thảo tiêu chuẩn và thuyết minh trên cơ sở chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo theo các góp ý của Hội đồng để trình Bộ Xây dựng nghiệm thu theo quy định. 


Toàn cảnh buổi họp nghiệm thu Dự án TCVN "Hố thu nước toà nhà"

Trung tâm Thông tin