Nghiệm thu dự thảo tiêu chuẩn quốc gia “Thử nghiệm khả năng chịu lửa – Van chặn lửa cho hệ thống phân phối khí”

Ngày 06/04/2017 11:43
Ngày 05/4/2017 Hội đồng Khoa học kỹ thuật Viện Vật liệu xây dựng (VLXD) họp nghiệm thu dự thảo tiêu chuẩn quốc gia “Thử nghiệm khả năng chịu lửa – Van chặn lửa cho hệ thống phân phối khí” mã số TC 43 -16 do KS. Nguyễn Hồng Quang làm chủ nhiệm dự án. PGS.TS. Lương Đức Long - Viện trưởng làm Chủ tịch Hội đồng đồng với sự tham gia của các chuyên gia đến từ các trường đại học, doanh nghiệp, Viện nghiên cứu.

Chưa có ảnh

Van chặn lửa là cơ cấu được sử dụng trong các các hệ thống cấp gió và điều hòa không khí trong các công trình xây dựng, có tác dụng ngăn chặn lửa kịp thời trong hệ thống nhờ chi tiết kích hoạt do nhiệt là dây chì kích hoạt van chặn lửa đóng lại (hoặc vật liệu đặc biệt có khả năng trương phồng), ngăn ngọn lửa và khói lan sang các khu vực chưa cháy. Hoặc các van chặn lửa cũng được đóng lại khi nhận được tín hiệu điện từ của hệ thống báo cháy bằng hệ thống điều khiển từ xa thông qua các cảm biến khói hoặc nhiệt lắp trong tòa nhà hoặc hệ thống điều hòa không khí.

Dự thảo bộ tiêu chuẩn quốc gia “Thử nghiệm khả năng chịu lửa – Van chặn lửa cho hệ thống phân phối khí” được biên soạn chấp nhận ISO 10294-1:1996, ISO 10294-2,3:1999, ISO 10294-4:2001 và ISO 10294-5:2005. Dự thảo tiêu chuẩn được Hội đồng KHKT thảo luận các nội dung trong các phần của tiêu chuẩn như:

- Tên bộ tiêu chuẩn: “Thử nghiệm khả năng chịu lửa – Van chặn lửa cho hệ thống phân phối không khí” với các phần:

- Phần 1: Phương pháp thử;
- Phần 2: Phân loại, tiêu chí và phạm vi áp dụng kết quả thử nghiệm;
- Phần 3: Hướng dẫn thử nghiệm;
- Phần 4: Thử nghiệm cơ cấu kích hoạt do nhiệt;
- Phần 5: Van chặn lửa trương phồng.

Sau khi thảo luận, Hội đồng KHKT Viện VLXD đánh giá cao những cố gắng của nhóm thực hiện dự án và nhất trí thông qua dự thảo tiêu chuẩn và thuyết minh trên cơ sở chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo theo các góp ý của Hội đồng để trình Bộ Xây dựng nghiệm thu theo quy định. 

Trung tâm Thông tin