Nghiệm thu dự thảo tiêu chuẩn quốc gia “Thanh profile poly vinylclorua không hóa dẻo (PVC-U) để chế tạo cửa sổ cửa đi – Phần 1: Thanh profile PVC-U không phủ có bề mặt sáng”

Ngày 07/04/2017 11:30
Ngày 07/4/2017 Hội đồng Khoa học kỹ thuật Viện Vật liệu xây dựng (VLXD) họp nghiệm thu dự thảo tiêu chuẩn quốc gia “Thanh profile poly vinylclorua không hóa dẻo (PVC-U) để chế tạo cửa sổ cửa đi – Phần 1: Thanh profile PVC-U không phủ có bề mặt sáng” mã số TC 38-16 do ThS. Phạm Văn Thắng làm chủ nhiệm dự án. PGS.TS. Lương Đức Long - Viện trưởng làm Chủ tịch Hội đồng đồng với sự tham gia của các chuyên gia đến từ các trường đại học, Hội công nghiệp bê tông, doanh nghiệp, Viện nghiên cứu.

Chưa có ảnh

Hệ thống cửa nhựa được chế tạo từ vật liệu uPVC dạng thanh định hình chiếm tỷ lệ cao trong các công trình xây dựng. Với nhiều ưu điểm nổi bật của thanh định hình nên nó được sử dụng chế tạo cửa với tốc độ phát triển nhanh chóng và dần thay thế các nguyên liệu truyền thống sử dụng làm cửa như gỗ tự nhiên, gỗ công nghiệp, sắt, thép,…

Các ưu điểm của vật liệu uPVC so với các loại vật liệu khác:

+ Không mối, mọt, cong, vênh, han gỉ khi thay đổi thời tiết;
+ Ngoại quan đẹp;
+ Có nhiều chức năng bổ sung như: cách âm, cách nhiệt;
+ Gia công, chế tạo, thi công nhanh, đơn giản;
+ Có khả năng tái chế.

Việc biên soạn tiêu chuẩn này nhằm hoàn thiện, bổ sung các tiêu chuẩn cho nguyên liệu thanh định hình để chế tạo cửa.

Dự thảo tiêu chuẩn quốc gia “Thanh profile poly vinylclorua không hóa dẻo (PVC-U) để chế tạo cửa sổ cửa đi Phần 1: Thanh profile PVC-U không phủ có bề mặt sáng” được biên soạn trên cơ sở BS EN 12608-1:2016. Dự thảo tiêu chuẩn được Hội đồng KHKT thảo luận các nội dung trong tiêu chuẩn:

- Tên tiêu chuẩn: đổi thành “Thanh định hình poly vinyl chloride không hóa dẻo (uPVC) để chế tạo cửa Phần 1: Thanh định hình uPVC không phủ có bề mặt sáng”;

- Phạm vi áp dụng: Tiêu chuẩn này quy định sự phân loại, các yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử cho thanh định hình uPVC không phủ có bề mặt sáng được dùng chế tạo cửa;

- Tài liệu viện dẫn; Thuật ngữ và định nghĩa; Phân loại; Yêu cầu kỹ thuật; Phương pháp thử; Ghi nhãn; Các Phụ lục.

Sau khi thảo luận, Hội đồng KHKT Viện VLXD đánh giá cao những cố gắng của nhóm thực hiện dự án và nhất trí thông qua dự thảo tiêu chuẩn và thuyết minh trên cơ sở chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo theo các góp ý của Hội đồng để trình Bộ Xây dựng nghiệm thu theo quy định. 

Trung tâm Thông tin