Nghiệm thu Dự thảo tiêu chuẩn quốc gia “Thử nghiệm ăn mòn trong môi trường nhân tạo – Phép thử phun muối”

Ngày 30/03/2017 01:56
Ngày 30/3/2017 Hội đồng Khoa học kỹ thuật Viện Vật liệu xây dựng (VLXD) họp nghiệm thu dự thảo tiêu chuẩn quốc gia “Thử nghiệm ăn mòn trong môi trường nhân tạo – Phép thử phun muối” mã số TC 83-16 do KS. Lê Cao Chiến làm chủ nhiệm dự án. PGS.TS. Viện trưởng Lương Đức Long làm Chủ tịch Hội đồng với sự tham gia của các chuyên gia đến từ các trường đại học, Hội công nghiệp bê tông, doanh nghiệp, Viện nghiên cứu.

Thử nghiệm phun sương muối là một phương pháp kiểm tra ăn mòn tiêu chuẩn hoá phổ biến, được sử dụng để kiểm tra khả năng chống ăn mòn của vật liệu, lớp phủ bề mặt. Thử nghiệm này là thử nghiệm chống ăn mòn tăng tốc để đánh giá lớp phủ phù hợp làm lớp phủ chống ăn mòn cho sản phẩm hoàn thiện. Các thử nghiệm phun sương muối là một trong những thử nghiệm ăn mòn phổ biến nhất và lâu đời nhất được sử dụng.

Viện VLXD đã nghiên cứu thử nghiệm khả năng chống ăn mòn của các sản phẩm được phủ lớp phủ chống ăn mòn, sơn phủ bảo vệ ăn mòn như thiết bị van vòi vệ sinh, các sản phẩm kim loại mạ, sản phẩm sơn phủ chống ăn mòn,... phù hợp với điều kiện sử dụng và thực nghiệm ở Việt Nam.

Dự thảo tiêu chuẩn quốc gia “Thử nghiệm ăn mòn trong môi trường nhân tạo – Phép thử phun muối” được biên soạn chấp nhận ISO 9227:2017. Dự thảo tiêu chuẩn được Hội đồng KHKT thảo luận các nội dung trong tiêu chuẩn như sau:

- Tên tiêu chuẩn: đổi thành “Thử nghiệm ăn mòn môi trường nhân tạo – Thử nghiệm mù muối”;

- Phạm vi áp dụng; Tài liệu viện dẫn; Thuật ngữ và định nghĩa; Nguyên tắc thử; Dung dịch thử; Thiết bị, dụng cụ; Phương pháp đánh giá khả năng ăn mòn; Mẫu thử nghiệm; Sắp xếp mẫu thử nghiệm; Điều kiện thử; Thời gian thử; Xử lý mẫu sau thử nghiệm; Đánh giá kết quả; Báo cáo thử nghiệm và các Phụ lục.

Hội đồng KHKT Viện VLXD đánh giá cao những cố gắng của nhóm thực hiện dự án và nhất trí thông qua dự thảo tiêu chuẩn và thuyết minh trên cơ sở chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo theo các góp ý của Hội đồng để trình Bộ Xây dựng nghiệm thu theo quy định. 

Trung tâm Thông tin