Văn phòng Chứng nhận

Ngày 21/05/2019 10:34
Văn phòng chứng nhận (BoC) là đơn vị thành viên thuộc Viện Vật liệu xây dựng, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác chất lượng sản phẩm vật liệu xây dựng.

Dịch vụ chính của Văn phòng chứng nhận là:
Chứng nhận và cấp dấu chất lượng cho các sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng phù hợp tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN), tiêu chuẩn nước ngoài (JIS, GOST, GB, ASTM…), tiêu chuẩn khu vực (EN, CEN..) tiêu chuẩn quốc tế (ISO..).
Chứng nhận và cấp dấu CR cho các sản phẩm hàng hóa Vật liệu xây dựng phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật (QCVN).

CHẤT LƯỢNG TẠO NÊN THƯƠNG HIỆU

Trong xu thế toàn cầu hoá, chứng nhận hợp chuẩn trở nên không thể thiếu đối với các sản phẩm hàng hoá được sản xuất trong nước cũng như các sản phẩm có khả năng xuất khẩu.

Quyền lợi của tổ chức có sản phẩm được chứng nhận:
  - Tạo cho khách hàng niềm tin vào chất lượng sản phẩm, làm gia tăng cơ hội cạnh tranh trên thị trường.
  - Thoả mãn nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng về chất lượng và an toàn của sản phẩm.
  - Sử dụng kết quả chứng nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn trong Công bố phù hợp tiêu chuẩn.
  - Được mang dấu hợp chuẩn trên tất cả các sản phẩm đã được chứng nhận sự phù hợp tiêu chuẩn.

Hiện nay tại Việt nam có một số tổ chức chứng nhận chất lượng sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn như: trung tâm Quacert, trung tâm tiêu chuẩn-chất lượng I…Các tổ chức này vừa hoạt động chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo ISO, vừa chứng nhận sự phù hợp tiêu chuẩn cho nhiều chủng loại sản phẩm hàng hoá.

Văn phòng chứng nhận chất lượng sản phẩm VLXD của Viện VLXD.

Văn phòng chứng nhận chất lượng sản phẩm VLXD (VPCN) thuộc Viện Vật liệu xây dựng được thành lập theo quyết định số 88/ QĐ – VLXD từ yêu cầu về chức năng quản lý nhà nước, kiểm soát chất lượng sản phẩm VLXD được sản xuất trong nước cũng như nhập khẩu vào thị trường Việt nam.

VPCN là tổ chức chứng nhận hoạt động theo các quy định của tiêu chuẩn ISO/ IEC Guide 65: 1996, đăng ký chứng nhận hoạt động hợp chuẩn với Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trong lĩnh vực vật liệu xây dựng với mã số đăng ký 15/ CNHC.

VPCN chứng nhận các sản phẩm vật liệu xây dựng phù hợp với tiêu chuẩn Việt nam TCVN, tiêu chuẩn nước ngoài (ASTM,JIS, GOST,GB…), tiêu chuẩn khu vực và tiêu chuẩn quốc tế (ISO, IEC…). 

Một số nét đặc trưng của VPCN thuộc viện VLXD:
   - Là đơn vị đầu ngành của cả nước về hoạt động KHCN, tham gia quản lý Nhà nước về lĩnh vực VLXD.
   - Chuyên chứng nhận sản phẩm thuộc lĩnh vực vật liệu xây dựng.
   - Có đội ngũ chuyên gia kỹ thuật chuyên môn cao về lĩnh vực vật liệu xây dựng như xi măng, bê tông, gốm sứ, thuỷ tinh, phụ gia, vật liệu trang trí…
   - Có hệ thống phòng thí nghiệm được hợp chuẩn quốc gia về lĩnh vực vật liệu xây dựng mang mã số VILAS 003 với hệ thống các thiết bị phân tích hiện đại và đội ngũ cán bộ phân tích có tay nghề cao.
   - Tạo sự gắn kết giữa kết quả chứng nhận và mục tiêu nâng cao hiệu quả kinh doanh cho các doanh nghiệp.

Tóm tắt quá trình chứng nhận:


Địa chỉ liên hệ:
     VĂN PHÒNG CHỨNG NHẬN – VIỆN VẬT LIỆU XÂY DỰNG

Địa chỉ:  Ngõ 235 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
Tel/ Fax: 024 35510304          
Mobile : 0906014252/  0934686778

Emai: anhthuvibm@gmail.com; ha.cert.vibm@gmail.com

Dịch vụ