Danh mục các Tiêu chuẩn đang lấy ý kiến của chuyên gia

Ngày 02/07/2017 05:46
Kính gửi: Quý Cơ quan/Chuyên gia

Thời gian vừa qua, Viện Vật liệu xây dựng được Bộ Xây dựng giao nhiệm vụ biên soạn TCVN, đến nay công tác biên soạn dự thảo tiêu chuẩn đã hoàn thành, thực hiện theo Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật, Ban soạn thảo cần xin ý kiến góp ý rộng rãi của các Cơ quan/ Chuyên gia trước khi trình Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định và chính thức cho công bố. 

Kính đề nghị Quý cơ quan/chuyên gia nghiên cứu góp ý cho các bản dự thảo Tiêu chuẩn dưới đây theo biểu mẫu đính kèm và gửi về Viện Vật liệu xây dựng trước thời hạn ghi trong danh mục theo địa chỉ:  

VIỆN VẬT LIỆU XÂY DỰNG
Số 235, Đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội
Tel: (04) 3 8581111; Fax: (04) 3 8581112; E-mail: vienvlxd@vibm.vn

Nếu sau thời hạn được nêu trong danh mục, Quý cơ quan/chuyên gia không có ý kiến phản hồi thì được thống kê trong báo cáo là “không có phản hồi” và xem như “hoàn toàn đồng ý”.

Xin trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý Cơ quan/Chuyên gia.

Danh mục tiêu chuẩn đang lấy ý kiến:

Stt

Tên Tiêu chuẩn cần lấy ý kiến của chuyên gia

Thời hạn
lấy ý kiến


Cách nhiệt – Truyền nhiệt bằng bức xạ - Các đại lượng vật lý và định nghĩa

2/9/2017


Vật liệu dán tường dạng cuộn – Vật liệu dán tường độ bền cao – Phần 1: Yêu cầu kỹ thuật

24/7/2017


Vật liệu dán tường dạng cuộn – Vật liệu dán tường độ bền cao – Phần 2: Xác định độ bền va đập

24/7/2017

>> Mẫu Phiếu góp ý dự thảo TCVN


Danh mục các tiêu chuẩn đã lấy ý kiến:

Stt
Tên Tiêu chuẩn cần lấy ý kiến của chuyên gia
Thời hạn
lấy ý kiến
Sơn alkyd - Yêu cầu kỹ thuật
Sơn tường dạng nhũ tương
Sen vòi vệ sinh - Yêu cầu kỹ thuật chung cho bộ phận điều chỉnh lưu lượng
20/12/2016
Phụ kiện thoát nước cho thiết bị vệ sinh - Phần 1: Yêu cầu kỹ thuật
20/12/2016
Phụ kiện thoát nước cho thiết bị vệ sinh - Phần 2: Phương pháp thử
20/12/2016
Sen vòi vệ sinh - Van trộn cơ học (PN10) - Yêu cầu kỹ thuật chung
20/12/2016
Sen vòi vệ sinh - Van trộn điều tiết nhiệt (PN10) - Yêu cầu kỹ thuật chung
20/12/2016
Sen vòi vệ sinh - Bát sen cho sen vòi sử dụng hệ thống cấp nước kiểu 1 và kiểu 2 - Yêu cầu kỹ thuật chung
20/12/2016
Chống ô nhiễm nguồn nước uống trong hệ thống cấp nước và yêu cầu chung của thiết bị ngăn ô nhiễm do dòng chảy ngược
20/12/2016
Sen vòi vệ sinh - Yêu cầu kỹ thuật chung cho lớp mạ điện Ni-Cr
20/12/2016
Sen vòi vệ sinh - Dây sen cho sen vòi vệ sinh sử dụng trong hệ thống cấp nước kiểu 1 và kiểu 2
20/12/2016
Tính năng nhiệt của cửa sổ, cửa đi và kết cấu che nắng - Tính toán chi tiết
20/12/2016

>> Mẫu Phiếu góp ý dự thảo TCVN