Thông báo

Ngày 06/07/2016 10:28
V/v: Cử cán bộ tham dự 3 khóa đào tạo về chính sách, tiêu chuẩn và công nghệ sản xuất gạch không nung theo Công văn số 2562 của Bộ Khoa học và Công nghệ ngày 17/6/2016.

Dự án “Tăng cường sản xuất và sử dụng gạch không nung ở Việt Nam” do chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tài trợ từ nguồn vốn của Quỹ Môi trường toàn cầu và các cơ quan/tổ chức Việt Nam đồng tài trợ.

Mục tiêu của dự án là giảm phát khí thải nhà khí thông qua việc tăng cường sản xuất và sử dụng gạch không nung (GKN) thay thế dần sản xuất gạch đất sét nung sử dụng nhiên liệu hóa thạch và đất nông nghiệp.

Để đạt được mục tiêu trên, một trong những nội dung quan trọng của dự án là nâng cao kiến thức và năng lực kỹ thuật cho các doanh nghiệp sản xuất và sử dụng GKN, các tổ chức cung cấp dịch vụ kỹ thuật, các nhà đầu tư, các tổ chức tư vấn thiết kế và cơ quan quản lý địa phương thông qua chương trình đào tạo của Dự án.

Mục tiêu của chương trình đào tạo là xóa bỏ các rào cản về thiếu kiến thức phát triển sản xuất và sử dụng GKN, cung cấp một cách có hệ thống các kiến thức và kinh nghiệm về lập dự án đầu tư sản xuất GKN, công nghệ sản xuất, thiết kế và thi công công trình sử dụng GKN, tiêu  chuẩn chất lư ợng sản phẩm, các chính sách thúc đẩy phát triển sản xuất và sử dụng GKN tại Việt Nam thông qua các khóa đào tạo khác nhau.

Thời gian và chương trình đào tạo:

- Ngày 25-26/7/2016: Các kiến thức cơ bản về GKN, chính sách, tiêu chuẩn và quy chuẩn GKN;

- Ngày 27-28/7/2016: Công nghệ sản xuất gạch bê tông (CBB);

- Ngày 29-30/7/2016: Lập dự án đầu tư nhà máy sản xuất GKN.

Địa điểm tổ chức đào tạo: Viện Vật liệu xây dựng, Bộ Xây dựng, 235 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Chi phí đào tạo: sẽ do Ban quản lý dự án chi trả cho các học viên theo quy định, bao gồm: kinh phí tài liệu, ăn, ở, đi lại trong thời gian đào tạo.

>> Xem chi tiết  Công văn 2562 của Bộ Khoa học và Công nghệ ngày 17/6/2016

               Phụ lục Công văn 2562 của Bộ Khoa học và Công nghệ ngày 17/6/2016.

Trung tâm Thông tin