Phân Viện miền Nam

Ngày 23/03/2016 03:19
Phân viện miền Nam được thành lập ngày 22/03/2016, theo quyết định số 242/QĐ-BXD, là đơn vị trực thuộc Viện Vật liệu xây dựng - Bộ xây dựng trụ sở tại Lô I-3b-5 đường N6, khu Công nghệ cao, phường Tân Phú, quận 9, tp Hồ Chí Minh.

Chưa có ảnh

Viện Vật liệu xây dựng (VLXD) – Bộ Xây dựng là cơ quan nghiên cứu khoa học công nghệ, phục vụ quản lý nhà nước và phát triển ngành VLXD của Việt Nam. Trong nhiều năm qua Viện đã chú trọng việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình tại khu vực các tỉnh phía Nam đặc biệt là khu vực thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long.

Từ năm 2003 Viện đã thành lập Trung tâm VLXD miền Nam là đại diện thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Viện ở các tỉnh phía Nam. Qua hơn 12 năm hoạt động Trung tâm VLXD miền Nam đã trở thành một tổ chức nghiên cứu khoa học công nghệ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (TP. HCM) với các hoạt động nghiên cứu phát triển các loại vật liệu mới, tái chế phế thải làm VLXD và tham gia nhiều công tác quản lý Nhà nước về chất lượng VLXD, tham gia các công tác qui hoạch phát triển VLXD cho các tỉnh phía Nam.

Thực hiện chiến lược phát triển Viện đã đề ra từ năm 2010 Viện đã thành lập Trung tâm Nghiên cứu vật liệu mới thuộc Viện VLXD tại khu Công nghệ cao, TP. HCM. Năm 2011, Viện đã trình Bộ Xây dựng dự án đầu tư Trung tâm nghiên cứu Vật liệu mới để đầu tư thêm cơ sở vật chất, thiết bị máy móc nghiên cứu cho Viện tại Khu Công nghệ cao TP. HCM (SHTP) với trị giá 30 tỷ đồng. Khu Công nghệ cao TP. HCM (SHTP) đã cấp khu đất 3700m2 để thực hiện dự án. Qua hơn 2 năm thực hiện đầu tư, cuối năm 2013 dự án Trung tâm Nghiên cứu vật liệu mới đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.    

Theo “Chiến lược phát triển Viện Vật liệu xây dựng đến năm 2020” đã được Bộ Xây dựng phê duyệt, thì Trung tâm VLXD miền Nam sẽ phát triển thành Phân Viện VLXD miền Nam, với quy mô lớn hơn và chức năng nhiệm vụ rộng hơn, trong đó tập trung vào các nhiệm vụ hoạt động KHCN phục vụ công tác quản lý nhà nước đối với ngành xây dựng và VLXD như:

- Quy hoạch phát triển công nghiệp VLXD thuộc địa bàn các tỉnh Đông Nam bộ, Tây Nam bộ và các tỉnh Tây Nguyên;

- Điều tra đánh giá và đề xuất các giải pháp trong quản lí Nhà nước nhằm phát triển bền vững công nghiệp VLXD trong khu vực;

- Biên soạn mới và soát xét sửa đổi bổ sung các tiêu chuẩn về VLXD;

- Tập huấn áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn mới trong lĩnh vực VLXD, đào tạo cán bộ kỹ thuật kiểm định chất lượng VLXD;

- Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ VLXD và các loại vật liệu mới theo định hướng chiến lược phát triển vật liệu của ngành xây dựng, phù hợp với khí hậu, các điều kiện đặc thù của vùng đồng bằng Sông Cửu Long;

- Thực hiện kiểm định chất lượng VLXD và công trình xây dựng ở các tỉnh phía Nam;

- Tư vấn, chuyển giao công nghệ mới và cung cấp thông tin KHCN. Tuy nhiên với việc thực hiện hoạt động theo Nghị định 115/2005/NĐ-CP về cơ chế tự trang trải đối với các đơn vị Khoa học công nghệ thì 2 đơn vị này phải được sắp xếp và nâng cấp lên thành một tổ chức là Phân viện VLXD miền Nam để Viện có thể điều hành một cách thống nhất thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình tốt hơn nữa. 

Việc thành lập Phân viện VLXD miền Nam đã được Đảng ủy, Lãnh đạo Viện quan tâm đưa vào nghị quyết và là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Đảng ủy và của Viện từ năm 2015. Viện đã trình Bộ Xây dựng xin chủ trương thành lập và đã được Bộ trưởng Bộ Xây dựng ra quyết định số 242/QĐ-BXD ngày 22/03/2016 về việc thành lập Phân viện VLXD miền Nam trên cơ sở nâng cấp, tổ chức lại Trung tâm nghiên cứu Vật liệu mới và Trung tâm VLXD miền Nam.

Đây là bước tiến quan trọng đánh dấu sự trưởng thành của Viện VLXD tại địa bàn TP. HCM và các tỉnh phía Nam.

Liên hệ:

Phân Viện miền Nam
Địa chỉ: Lô I-3b-5 đường N6,  khu Công nghệ cao, phường Tân Phú, quận 9, tp Hồ Chí Minh
ĐT: (84-8) 37305015 
Fax: (84-8) 37305016
Email: scbmvn@gmail.com

Sản phẩmDịch vụDự án triển khai
♦ Vật liệu xây dựng
Thi công chống thấm công trình xây dựng
Dự án đầu tư Trung tâm nghiên cứu vật liệu mới
♦ Công nghệ chuyển giao

Trung tâm Thông tin