Trung tâm Thiết bị, Môi trường và An toàn lao động

Ngày 20/05/2019 01:14
Trung tâm Thiết bị, Môi trường và An toàn lao động đã thực hiện nhiều đề tài, dự án trong lĩnh vực xử lý môi trường, tái chế chất thải cấp bộ, ngành. Nhiều kết quả nghiên cứu đã được chuyển giao vào thực tế sản xuất và đạt hiệu quả kinh tế xã hội cao.

Với nhiều năm kinh nghiệm, Trung tâm có đủ năng lực giải quyết những nhiệm vụ KHCN và yêu cầu thực tế trong lĩnh vực môi trường, thiết bị cơ khí, an toàn lao động trong nghành sản xuất vật liệu xây dựng và các ngành công nghiệp khác.

Hoạt động chính

♦ Tư vấn thiết kế, cung cấp, lắp đặt vận hành thiết bị và chuyển giao công  nghệ trong các lĩnh vực:

- Xử lý nước thải công nghiệp và đô thị.

- Xử lý khí thải công nghiệp.

- Thông gió, lọc và cấp khí sạch cho nhà xưởng sản xuất và các tòa nhà cao tầng...

- Thiết bị công nghệ và phi tiêu chuẩn cho sản xuất VLXD và các Ngành công nghiệp khác .

♦ Thẩm định, đánh giá kỹ thuật hệ thống thiết bị bảo vệ môi tr­ường

♦ Tư vấn đầu tư phòng thử nghiệm và cung cấp các thiết bị thử nghiệm VLXD và các Ngành công nghiệp khác

♦ Quan trắc, kiểm soát ô nhiễm

- Quan trắc, giám sát chất lượng môi trường sản xuất công nghiệp và đô thị.

- Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM), bản cam kết bảo vệ môi trường và Đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC) các dự án đầu tư.

- Lập hồ sơ cấp phép xả nước thải vào nguồn nước, các thủ tục xin gia hạn xả thải.

♦ Xử lý, tái chế chất thải

- Công nghệ đốt chất thải sinh hoạt không gây ô nhiễm môi trường

- Tái chế phế thải xây dựng

♦ Thử nghiệm ống

TTNội dungLoại ống
được áp dụng
Tiêu chuẩn thửHình ảnh
IPhương pháp thử độ bền với áp suất bên trongỐng PVC; PP; PE; HDPETCVN 6149-1:2007
TCVN 6149-2:2007
TCVN 6149-3:2009
TCVN 6149-4:2009
IIYêu cầu kỹ thuậtỐng, đầu nong gắn liền ống và phụ kiện PVC-U

TCVN 8491-2:2011
TCVN 8491-3:2011Ống và phụ kiện PPTCVN 10097-2:2013
TCVN 10097-3:2013


Ống và phụ kiện PETCVN 7305-2:2008


Ống và phụ kiện nhựa gân xoắn HDPETCVN 9070

>> Tải tệp Thử nghiệm ống


Liên hệ:

Trung tâm Thiết bị, Môi trường và An toàn lao động
Giám đốc Trung tâm: ThS. Nguyễn Thị Tâm

Địa chỉ: Ngõ 235 Đường Nguyễn Trãi – Thanh Xuân – Hà Nội
Điện thoại: 024.5585928, Fax: 024.38581112
Mobile: 0915502834
Email: thietbimoitruong@vibm.vntamnt.tbmt@gmail.com 
Website: www.vibm.vn

Sản phẩm & Dịch vụ

Dự án triển khai

VLXD