Trung tâm Tư vấn và dịch vụ kỹ thuật xây dựng

Ngày 11/01/2018 10:09

Hoạt động chính:

- Tư vấn đầu tư: Lập báo cáo đầu tư, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, lập dự án đầu tư; Thẩm tra dự án đầu tư và thiết kế cơ sở; Tư vấn quản lý dự án đầu tư;  

- Tư vấn đấu thầu: Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu, đàm phán thương thảo hợp đồng;  

- Tư vấn lựa chọn thiết bị công nghệ trong lĩnh vực sản xuất vât liệu xây dựng;  

- Tư vấn thiết kế: Thiết kế công nghệ các công trình công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng; Thiết kế kiến trúc, kết cấu, điện, nước và các hệ thống kỹ thuật khác của các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp, lập dự toán, tổng dự toán; Thẩm tra thiết kế, thẩm tra dự toán, tổng dự toán;  

- Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị;  

- Khảo sát, thăm dò trữ lượng tài nguyên khoáng sản đã được quy hoạch để sản xuất vật liệu xây dựng; Khảo sát địa chất công trình;  

- Tư vấn kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng;

- Lập dự án đầu tư, thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công, giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị, tư vấn lựa chọn thiết bị nhà máy vôi công nghiệp, nhà máy sản xuất bột nhẹ;

- Lập dự án đầu tư, thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công, tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị, tư vấn lựa chọn thiết bị nhà máy chế biến đá ốp lát.

Một số công trình tiêu biểu đã thực hiện:  

- Lập dự án đầu tư các dây chuyền sản xuất xi măng có công xuất 1.000, 1.500, 2.500, 4.000, 5.000, 12.000 tấn clinker/ngày; Thẩm tra một số dự án đầu tư dây chuyền sản xuất xi măng;  

- Lập dự án đầu tư một số dây chuyền sản xuất gạch block bê tông khí chưng áp công suất 100.000 đến 200.000 m3/năm; gạch block bê tông bọt, bê tông cốt liệu; 

- Tư vấn đấu thầu cho một số dự án xi măng công suất từ 1.000 dến 5.000 tấn clinker/ngày; 

- Thiết kế bản vẽ thi công một số dây chuyền chuyển đổi công nghệ sản xuất xi măng từ lò đứng sang lò quay công suất 300 tấn clinker.ngày; 

- Thiết kế bản vẽ thi công một số dây chuyền công nghệ sản xuất xi măng lò quay công suất 700 đến 1.800 tấn clinker/ngày; 

- Thiết kế bản vẽ thi công một số trạm nghiền xi măng công suất từ 100.000 đến 250.000 tấn xi măng/năm; 

- Thiết kế bản vẽ thi công một số dây chuyền sản xuất gạch tuynel công suất 10 đến 20 triệu viên/năm; 

- Thiết kế bản vẽ thi công một số dây chuyền sản xuất gạch block bê tông; 

- Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán nhiều công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp; 

- Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị cho một số nhà máy xi măng, một số công trình xây dựng dân dụng; 

- Thiết kế, cung cấp thiết bị đồng bộ cho phòng thí nghiệm của một số nhà máy xi măng; 

- Hướng dẫn vận hành sản xuất dây chuyền sản xuất xi măng bằng công nghệ lò quay. 


Liên hệ:

Giám đốc: Dương Xuân Hòa
Trung tâm Tư vấn và dịch vụ kỹ thuật xây dựng
Địa chỉ: 235, Đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
Mobile: 098.555.66.11
Tel: 024. 35583950
Email: tuvanxd@vibm.vn / tuvan.vibm@gmail.com
Website: http://vibm.vn