Trung tâm Vật liệu chịu lửa và Chống cháy

Ngày 15/07/2019 10:20
CHỨC NĂNG Trung tâm Vật liệu chịu lửa và chống cháy, Viện Vật liệu xây dựng có chức năng nghiên cứu khoa học, ứng dụng, chuyển giao công nghệ mới thuộc chuyên ngành Vật liệu chịu lửa và chống cháy (VLCL&CC) để phát triển công nghiệp VLXD và phục vụ công tác quản lý Nhà nước, nâng cao trình độ công nghệ sản xuất, chất lượng sản phẩm VLCL đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu.

NHIỆM VỤ

Đề xuất những định hướng nghiên cứu, xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học, ứng dụng, chuyển giao công nghệ thuộc chuyên nghành VLCL&CC.

- Khai thác, sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên khoáng sản và xử lý tái chế các loại phế thải để sản xuất VLCL&CC.

- Nghiên cứu các loại sản phẩm VLXD mới, công nghệ mới, các phương pháp thí nghiệm thuộc chuyên nghành VLCL&CC.

Phục vụ công tác quản lý Nhà nước lĩnh vực VLXD theo sự chỉ đạo và yêu cầu của Bộ Xây dựng được Viện giao:

- Biên soạn các quy chuẩn, tiêu chuẩn thuộc chuyên ngành VLCL&CC

- Tham gia nghiên cứu chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách phát triển trong lĩnh vực VLXD thuộc chuyên ngành VLCL&CC.

Thực hiện các nhiệm vụ Viện giao trong việc kiểm định một số chỉ tiêu kỹ thuật của VLCL&CC.

Quản lý, vận hành các thiết bị thí nghiệm chuyên nghành và xưởng thực nghiệm VLCL được Viện giao để triển khai nhiệm vụ nghiên cứu KHCN của đơn vị.

Thẩm định, đánh giá, tiếp nhận, chuyển giao công nghệ mới sản xuất VLXD của nước ngoài và kết quả nghiên cứu trong nước.

Phát triển ứng dụng sản xuất và cung ứng các loại VLCL&CC đặc biệt, VL mới. Thiết kế, thi công các công trình có ứng dụng công nghệ mới, vật liệu mới thuộc chuyên nhgành VLCL&CC.

Công tác tư vấn:

 - Tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng, thiết kế, thẩm định thiết kế các công trình sản xuất, các cơ sở thí nghiệm VLCL&CC, thiết kế chế tạo, cung cấp, sửa  chữa các thiết bị phục vụ thí nghiệm và sản xuất thuộc chuyên ngành VLCL&CC.

- Tư vấn lựa chọn thiết bị công nghệ và vận hành các dây chuyền sản xuất và phòng thí nghiệm các loại VLCL&CC.

- Cung cấp thông tin khoa học thuộc chuyên ngành VLCL&CC.

Công tác đào tạo:

- Tham gia đào tạo, bồi dưỡng sau đại học theo chuyên ngành được nhà nước giao.

    - Tham gia đào tạo kỹ thuật viên, thí nghiệm viên, công nhân vận hành thiết bị các dây chuyền sản xuất VLCL&CC.

Thực hiện nhiệm vụ Viện giao về các chương trình hợp tác trong và ngoài nước về nghiên cứu khoa học, tư vấn, đào tạo và chuyển giao công nghệ thuộc chuyên ngành VLCL&CC.

Quản lý về tổ chức và bộ máy, biên chế, thực hiện chế độ, chính sách đối với CBVC của đơn vị theo quy định hiện hành của Viện.

Quản lý, sử dụng hiệu quả tài sản và cơ sở vật chất thuộc phạm vi quản lý của đơn vị theo quy định hiện hành của Viện.

Hoạt động chính:

  • Nghiên cứu ứng dụng chuyển giao công nghệ về Vật liệu chịu lửa, bảo ôn, chống cháy

  • Cung cấp các sản phẩm Vật liệu chịu lửa tính năng cao: Bê tông chịu lửa cao cấp, gạch chịu lửa cao nhôm, kiềm tính,…

  • Cung cấp sản phẩm vữa và bê tông chịu lửa

  • Cung cấp vật liệu chống cháy

  • Cung cấp vật liệu bảo ôn và phụ kiện

  • Cung cấp vật liệu bền hóa: Vữa, bê tông chịu kiềm, chịu a xít, gạch chịu a xít,..

Thông tin về sản phẩm, dịch vụ và dự án triển khai của Trung tâm Vật liệu chịu lửa và chống cháy:

Sản phẩmDịch vụDự án triển khai
♦ Vật liệu xây dựng
♦ Nghiên cứu Khoa học công nghệ
♦ Các công trình nghiên cứu đã chuyển giao
♦ Công nghệ chuyển giao

Liên hệ:
       
      ThS. Cao Tiến Phú - Giám đốc Trung tâm Vật liệu chịu lửa và chống cháy
      Địa chỉ: 235 Đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân – Hà Nội
      Tel: 024. 38581113
      Fax: 024. 38581113
      E-mail: phuvlxd@gmail.com

VLXD