Trung tâm Vật liệu chịu lửa và Chống cháy

Ngày 17/03/2024 07:23

Chưa có ảnh

Chức năng

Nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, chuyển giao công nghệ để phát triển công nghiệp VLXD và phục vụ công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực chuyên ngành vật liệu chịu lửa và chống cháy (VLCL&CC); đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, hợp tác quốc tế và thông tin về khoa học công nghệ, kinh doanh và thực hiện các hợp đồng dịch vụ trong lĩnh vực xây dựng, vật liệu chịu lửa và chống cháy.

Nhiệm vụ

-  Đề xuất những định hư­ớng nghiên cứu, xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học, ứng dụng, chuyển giao công nghệ thuộc chuyên ngành VLCL&CC:

Khai thác, sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên khoáng sản và xử lý tái chế các loại phế thải để sản xuất VLCL&CC;

Nghiên cứu các loại sản phẩm VLXD mới, công nghệ mới, các phư­ơng pháp thí nghiệm thuộc chuyên ngành VLCL&CC.

-  Phục vụ công tác quản lý Nhà nư­ớc lĩnh vực VLXD theo sự chỉ đạo và yêu cầu của Bộ Xây dựng đ­ược Viện giao:

Biên soạn các quy chuẩn, tiêu chuẩn thuộc chuyên ngành VLCL&CC;

Tham gia nghiên cứu chiến lư­ợc, quy hoạch, kế hoạch, chính sách phát triển trong lĩnh vực VLXD thuộc chuyên ngành VLCL&CC.

-  Thực hiện các  thí nghiệm, kiểm định VLCL&CC.

-  Quản lý, vận hành các thiết bị thí nghiệm chuyên ngành và xư­ởng thực nghiệm VLCL&CC đ­ược Viện giao để triển khai nhiệm vụ nghiên cứu KHCN; thực hiện thí nghiệm  của đơn vị.

-  Thẩm định, đánh giá, tiếp nhận, chuyển giao công nghệ mới sản xuất VLXD của nư­ớc ngoài và kết quả nghiên cứu trong n­ước.

-  Phát triển ứng dụng sản xuất và cung ứng các loại VLCL&CC đặc biệt, vật liệu mới. Thiết kế, thi công các công trình có ứng dụng công nghệ mới, vật liệu mới thuộc chuyên ngành VLCL&CC.

-  Công tác tư vấn:

Tư­ vấn lập dự án đầu t­ư xây dựng, thiết kế, thẩm định thiết kế các công trình sản xuất, các cơ sở thí nghiệm VLCL&CC, thiết kế chế tạo, cung cấp, sửa  chữa các thiết bị phục vụ thí nghiệm và sản xuất thuộc chuyên ngành VLCL&CC;

Tư vấn lựa chọn thiết bị công nghệ và vận hành các dây chuyền sản xuất và các phòng thí nghiệm VLCL&CC;

Cung cấp thông tin khoa học thuộc chuyên ngành VLCL&CC.

-  Công tác đào tạo:

Tham gia hướng dẫn, đào tạo, bồi d­ưỡng sau đại học theo chuyên ngành đ­ược nhà nước giao;

Tham gia đào tạo kỹ thuật viên, thí nghiệm viên, công nhân vận hành thiết bị các dây chuyền sản xuất VLCL&CC.

-  Thực hiện nhiệm vụ Viện giao về các ch­ương trình hợp tác trong và ngoài nước về nghiên cứu khoa học, tư­ vấn, đào tạo và chuyển giao công nghệ thuộc chuyên ngành VLCL&CC.

-  Quản lý về tổ chức và bộ máy, biên chế; thực hiện chế độ, chính sách đối với CBVC của đơn vị theo quy định hiện hành của Viện.

-  Quản lý, sử dụng hiệu quả tài sản và cơ sở vật chất thuộc phạm vi quản lý của đơn vị theo quy định hiện hành của Viện.

-  Thực hiện theo các nhiệm vụ khác do Viện tr­ưởng giao.​Liên hệ:
       
     Trung tâm Vật liệu chịu lửa và Chống cháy
      Địa chỉ: 235 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân – Hà Nội
      Tel: 024. 38582217
      Mobile: 0983138880
      E-mail: Vatlieusilicat.pro@gmail.com

Thăm dò ý kiến

Lĩnh vực nào bạn quan tâm nhiều nhất trên website?OK  Kết quả