Chiêu sinh các lớp tập huấn về TCVN, QCVN về VLXD, cơ khí xây dựng, công nghệ xử lý môi trường

Ngày 14/12/2015 11:37
Kính gửi: Các cơ quan, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực vật liệu xây dựng, cơ khí xây dựng, công nghệ xử lý môi trường ngành VLXD.

Thực hiện nhiệm vụ do Bộ Xây dựng giao, Viện Vật liệu xây dựng sẽ mở các lớp tập huấn về tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN), quy chuẩn Việt Nam (QCVN) trong lĩnh vực vật liệu xây dựng, cơ khí xây dựng và công nghệ xử lý môi trường (sau đây gọi là Lớp tập huấn) tại TP. Hồ Chí Minh, TP. Đà Nẵng và TP. Hà Nội như sau:

1/. Đối tượng tham dự:

Cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật thuộc các Cơ quan quản lý Nhà nước, Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực có liên quan trên địa bàn toàn quốc.

2/. Kinh phí tham dự: Miễn phí (Học viên tự trang trải kinh phí đi lại, ăn, ở)

3/. Nội dung, thời gian, địa điểm: Chi tiết cụ thể trong Phụ lục I đính kèm

4/. Thủ tục đăng ký:

Cơ quan, doanh nghiệp có nhu cầu cử người tham dự lớp tập huấn điền thông tin vào Danh sách đăng ký tham dự (theo mẫu Phụ lục II đính kèm) và gửi (qua đường bưu điện/fax/email) tới:

Trung tâm Thông tin, Tiêu chuẩn, Đào tạo, Hợp tác quốc tế - Viện Vật liệu xây dựng

Địa chỉ: 235 đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

Điện thoại: 04. 3858. 2217       Hotline: 0902 157765 (Ms. Hồng Anh)

Fax: 04. 3858. 1112

Email: vienvlxd@vibm.vn

>> Xem chi tiết Thông báo chiêu sinh, Kế hoạch tâp huấn và mẫu Phiếu đăng ký tham dự được đăng tải trên cổng thông tin của Viện Vật liệu xây dựng tại địa chỉ: www.vibm.vn

Viện Vật liệu xây dựng trân trọng thông báo và kính mời Quý đơn vị cử cán bộ tham dự khóa tập huấn này.

Trân trọng !  

Trung tâm Thông tin