Ngành xây dựng vào cuộc xử lý tro xỉ, thạch cao cho các nhà máy nhiệt điện

Ngày 28/09/2015 08:48
Ngày 21/9, tại Trụ sở Bộ Xây dựng, Thứ trưởng Lê Quang Hùng đã có buổi làm việc với các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng về nhiệm vụ khoa học công nghệ của ngành thời gian tới.

Chưa có ảnh

Một trong những nội dung quan trọng đặt ra đối với ngành xây dựng là đẩy mạnh khảo sát, đánh giá thực trạng phát thải tro xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, phân bón hóa chất trên địa bàn toàn quốc, đồng thời đề xuất nhóm cơ chế, chính sách, tiêu chuẩn, quy chuẩn và công nghệ xử lý tro xỉ, thạch cao và các sản phẩm chế biến từ nguồn nguyên liệu này.

Bộ Xây dựng khuyến khích các đơn vị ngành xây dựng tiếp cận trực tiếp với các nhà máy nhiệt điện, phân bón hóa chất, để đưa ra các giải pháp và có sản phẩm cụ thể từ việc xử lý phát thải.

Thứ trưởng Lê Quang Hùng chỉ đạo, đối với nhóm các giải pháp tổng thể, cần có báo cáo về thực trạng tình hình phát thải của các nhà máy nhiệt điện, phân bón hóa chất trên phạm vi toàn quốc. Từ đó, đưa ra các giải pháp xử lý triệt để loại chất thải này.

Đồng thời, phân tích cụ thể hiệu quả về mặt kinh tế, kỹ thuật của việc sử dụng tro xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, phân bón hóa chất làm nguyên liệu đầu vào sản xuất các loại VLXD.

Rà soát lại các tiêu chuẩn, quy chuẩn liên quan đến các sản phẩm VLXD được sản xuất từ tro xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, phân bón hóa chất.

Xây dựng cơ chế, chính sách ưu đãi đối với các cơ sở xử lý tro xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, phân bón hóa chất để sản xuất ra VLXD, như ưu đãi về đất đai, ưu đãi về thuế…

Đối với nhóm đề xuất nội dung cụ thể xử lý tro xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, phân bón hoá chất. Thứ trưởng Lê Quang Hùng nhấn mạnh, khuyến khích các đơn vị ngành xây dựng tiếp cận trực tiếp với các nhà máy nhiệt điện, phân bón hóa chất để đưa ra các giải pháp và có sản phẩm cụ thể từ việc xử lý phát thải của các đơn vị này, chứ không chỉ dừng lại ở việc nghiên cứu công nghệ xử lý.

Theo Thanh Nga/Báo Xây dựng

Thăm dò ý kiến

Lĩnh vực nào bạn quan tâm nhiều nhất trên website?OK  Kết quả