Đề xuất tăng mạnh thuế tài nguyên khoáng sản

Ngày 18/09/2015 04:58
Nhằm khuyến khích ngành vật liệu xây dựng tận dụng nguồn thải công nghiệp cho sản xuất, Bộ Tài chính đã đưa ra đề xuất tăng thuế suất tài nguyên đất thêm 5%. Dự kiến mức thuế sẽ được nâng cao nhằm thắt chặt quản lý khai thác tài nguyên khoáng sản và tăng nguồn thu cho ngân sách.

Chưa có ảnh

Thuế tài nguyên là nguồn thu quan trọng đối với ngân sách địa phương, vì đây là khoản thu điều tiết 100% cho ngân sách địa phương (trừ dầu khí), đồng thời là công cụ hữu hiệu để các cơ quan quản lý nhà nước có thể tăng cường việc theo dõi, giám sát hoạt động khai thác tài nguyên của các đối tượng nộp thuế ngoài việc quản lý thông qua giấy phép thăm dò, khai thác, chế biến tài nguyên...

Việc kéo dài tình trạng khai thác khoáng sản bừa bãi không những phá vỡ quy hoạch tổng thể về quản lý khai thác tài nguyên, làm cạn kiệt nguồn tài nguyên và ô nhiễm môi trường, mà còn giảm nguồn thu thuế và hạn chế giá trị gia tăng trong sản phẩm xuất khẩu. Vì thế, đề xuất tăng mạnh thuế tài nguyên khoáng sản là để siết chặt hoạt động quản lý, bảo vệ nguồn tài nguyên quý giá không thể tái tạo được và để tăng nguồn thu cho ngân sách.

Theo Bộ Tài chính, việc định hướng của Chính phủ là việc phát triển sản xuất gạch bằng vật liệu không nung sẽ sử dụng nguyên liệu là các nguồn phế thải như tro xỉ từ các nhà máy nhiệt điện (khoàng 30 - 40 triệu tấn/năm), từ đó làm giảm ô nhiễm môi trường.

Tuy nhiên, Bộ Tài chính cho rằng, việc điều chỉnh mức thuế suất đối với đất làm gạch từ 10 - 15% là cần thiết. Theo Bộ Tài chính, dự báo nhu cầu sử dụng vật liệu xây dựng ở nước ta năm 2015 là 24 tỷ viên gạch và dự kiến sẽ tăng lên 30 tỷ viên gạch trong năm 2030. Trong khi đó, để sản xuất gạch đất sét nung đáp ứng nhu cầu, mỗi năm cần tiêu tốn khoảng 40 triệu m3 đất sét, 4 triệu tấn than và thải ra môi trường 15 triệu tấn CO2. Những chất thải trên sẽ gây ô nhiễm mỗi trường và hiệu ứng nhà kính.

Tuy nhiên, với dự thảo này của Bộ Tài chính, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam cho rằng cần cân nhắc việc tăng mức thuế suất thuế tài nguyên đối với đất làm gạch. Viện này lo ngại việc tăng thuế sẽ ảnh hưởng đến ngành sản xuất vật liệu xây dựng, giao thông,… Và việc tăng thuế đầu vào có thể là cơ hội cho vật liệu sản xuất nước ngoài nhập khẩu và thôn tính thị trường vật liệu trong nước.

Theo kế hoạch của Bộ Tài chính, mức thuế tài nguyên đất làm gạch dự kiến điều chỉnh tăng thêm khoảng 5% từ ngày 01/01/2016.

Theo Báo Xây dựng

Thăm dò ý kiến

Lĩnh vực nào bạn quan tâm nhiều nhất trên website?OK  Kết quả