Trung tâm Gốm sứ và Thủy tinh

Ngày 13/03/2024 04:40

Chưa có ảnh

Trung tâm Gốm sứ và Thủy tinh có tên tiếng Anh là Center for Ceramics and Glass, là đơn vị nghiên cứu - triển khai trực thuộc Viện Vật liệu xây dựng (VIBM) theo Quyết định số 204/QĐ-VLXD ngày 26/04/2023 của Viện trưởng VIBM, mọi hoạt động của Trung tâm phải tuân thủ các quy chế của VIBM.

Chức năng

Trung tâm Gốm sứ và Thủy tinh có chức năng giúp Viện trưởng tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn thuộc lĩnh vực gốm sứ và thủy tinh của VIBM bao gồm: các nhiệm vụ phục vụ quản lý nhà nước; hoạt động khoa học và công nghệ; đào tạo, truyền thông; tư vấn, dịch vụ kỹ thuật, sản xuất kinh doanh.

Nhiệm vụ

1. Đề xuất những định hướng nghiên cứu, xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, phát triển và chuyển giao công nghệ thuộc chuyên ngành gốm sứ và thủy tinh:

- Đề xuất những định hướng, xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học, ứng dụng, chuyển giao công nghệ thuộc chuyên ngành gốm sứ và thủy tinh;

- Nghiên cứu khai thác sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên khoáng sản và xử lý tái chế các loại phế thải để sản xuất gốm sứ và thủy tinh;

- Nghiên cứu các loại sản phẩm mới, công nghệ mới, các phương pháp thí nghiệm vật liệu xây dựng (VLXD) thuộc lĩnh vực gốm sứ và thủy tinh;

- Phối hợp tham gia trong công tác ứng dụng phát triển VLXD, thiết kế chế tạo các thiết bị thí nghiệm, thiết bị sản xuất.

2. Thực hiện các nhiệm vụ phục vụ công tác quản lý nhà nước lĩnh vực VLXD theo chỉ đạo và yêu cầu của Bộ Xây dựng được VIBM giao:

- Tham gia xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu; tổ chức thực hiện và phổ biến, áp dụng các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn quốc gia, quy trình kỹ thuật thuộc chuyên ngành gốm sứ và thủy tinh;

- Nghiên cứu xây dựng định hướng, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách phát triển thuộc chuyên ngành gốm sứ và thủy tinh.

3. Thực hiện các nhiệm vụ VIBM giao trong việc phân tích, kiểm định các chỉ tiêu kỹ thuật của nguyên, nhiên liệu, sản phẩm VLXD, môi sinh, môi trường sản xuất VLXD:

- Tổ chức quản lý, vận hành các thiết bị thí nghiệm chuyên ngành gốm sứ và thủy tinh để triển khai nhiệm vụ kiểm định các chỉ tiêu kỹ thuật của phòng thí nghiệm VILAS, LAS XD và một số chỉ tiêu kỹ thuật chuyên ngành khác theo sự phân công, chỉ đạo của Viện trưởng;

- Tổ chức quản lý, vận hành các thiết bị thí nghiệm chuyên ngành gốm sứ và thủy tinh được VIBM giao để triển khai nhiệm vụ nghiên cứu KHCN của đơn vị.

4. Thực hiện các nhiệm vụ VIBM giao trong công tác tư vấn:

- Tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng đối với các công trình sản xuất, các cơ sở thí nghiệm các loại gốm sứ và thủy tinh; tham gia thiết kế, thẩm định thiết kế các công trình sản xuất gốm sứ và thủy tinh; tham gia chế tạo, cung cấp, sửa chữa các thiết bị phục vụ thí nghiệm và sản xuất gốm sứ và thủy tinh;

- Tư vấn lựa chọn thiết bị công nghệ và vận hành thiết bị các dây chuyền sản xuất và phòng thí nghiệm thuộc lĩnh vực gốm sứ và thủy tinh;

- Cung cấp thông tin KHCN thuộc chuyên ngành gốm sứ và thủy tinh.

5. Thực hiện các nhiệm vụ VIBM giao trong việc thẩm định, đánh giá, tiếp nhận, chuyển giao công nghệ mới sản xuất VLXD của nước ngoài và kết quả nghiên cứu trong nước:

- Tổ chức sản xuất và thực hiện các dịch vụ trong lĩnh vực gốm sứ và thủy tinh.

- Thiết kế, thi công xây dựng các loại công trình có ứng dụng công nghệ mới, vật liệu mới thuộc chuyên ngành gốm sứ và thủy tinh.

- Kiểm tra, giám định chất lượng công trình xây dựng, kỹ thuật hạ tầng; thiết kế sửa chữa, cải tạo, khắc phục sự cố kỹ thuật; bảo tồn, trùng tu công trình bằng các giải pháp và công nghệ liên quan đến lĩnh vực gốm sứ và thủy tinh.

6. Thực hiện các nhiệm vụ VIBM giao trong công tác đào tạo của VIBM:

- Tham gia đào tạo, bồi dưỡng theo chuyên ngành được Nhà nước giao;

- Tham gia đào tạo kỹ thuật viên, thí nghiệm viên, công nhân vận hành thiết bị các dây chuyền sản xuất gốm sứ và thủy tinh.

7. Tham gia thực hiện các chương trình hợp tác trong và ngoài nước về nghiên cứu khoa học, tư vấn, đào tạo và chuyển giao công nghệ thuộc chuyên ngành gốm sứ và thủy tinh.

8. Quản lý về tổ chức bộ máy, biên chế; thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ viên chức (CBVC) của đơn vị theo sự phân cấp của VIBM.

9. Quản lý, sử dụng hiệu quả tài sản và cơ sở vật chất thuộc phạm vi quản lý của đơn vị theo quy chế hiện hành của VIBM.

10. Phối hợp với các đơn vị khác trong hoặc ngoài VIBM cùng thực hiện các nhiệm vụ khác theo chức năng nhiệm vụ của VIBM.

11. Thực hiện các nhiệm vụ khác được Viện trưởng giao.
Liên hệ:
     Trung tâm Gốm sứ - Thủy tinh
     
Địa chỉ: 235 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
     Điện thoại: 024. 38582217
     Fax: 024. 38581112
     Website: https://vibm.vn 

Thăm dò ý kiến

Lĩnh vực nào bạn quan tâm nhiều nhất trên website?OK  Kết quả