Trung tâm Gốm sứ - Thủy tinh

Ngày 13/03/2024 04:28

Chưa có ảnh

Chức năng

Trung tâm Gốm sứ - Thủy tinh có chức năng nghiên cứu khoa học, ứng dụng, chuyển giao công nghệ mới thuộc lĩnh vực Gốm sứ và thủy tinh để phát triển công nghiệp VLXD và phục vụ công tác quản lý nhà nước.

Nhiệm vụ

-  Đề xuất hướng nghiên cứu, xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học, ứng dụng, chuyển giao công nghệ thuộc chuyên ngành gốm sứ - thủy tinh.

-  Thực hiện các nhiệm vụ phục vụ công tác quản lý nhà nước lĩnh vực VLXD theo chỉ đạo của Bộ, Viện.

-  Thực hiện nhiệm vụ phân tích kiểm định nguyên, nhiên liệu, sản phẩm VLXD.

-  Thực hiện nhiệm vụ Viện giao, thẩm định, đánh giá, tiếp nhận, chuyển giao công nghệ mới.

-  Thực hiện tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng, thiết kế thẩm định thiết kế các công trình sản xuất, thí nghiệm gốm sứ - thủy tinh.

-  Thực hiện nhiệm vụ Viện giao trong công tác đào tạo, chuyển giao công nghệ, thuộc lĩnh vực gốm sứ - thủy tinh.

-  Quản lý về tổ chức và bộ máy, thực hiện chế độ, chính sách đối với CBVC của đơn vị theo phân cấp của Viện.

-  Quản lý sử dụng hiệu quả tài sản và cơ sở vật chất thuộc đơn vị quản lý.

-  Sản xuất cung ứng vật liệu mới, chuyên ngành, chuyên dụng.

-  Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao. 


          


Liên hệ:
     Trung tâm Gốm sứ - Thủy tinh
     
Địa chỉ: 235 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
     Điện thoại: 024. 38582217
     Fax: 024. 38581112
     Website: http://vibm.vn 

Phòng KHKT&HTQT

Thăm dò ý kiến

Lĩnh vực nào bạn quan tâm nhiều nhất trên website?OK  Kết quả