Trung tâm Gốm sứ - Thủy tinh

Ngày 20/05/2019 01:18
Trung tâm gốm sứ thuỷ tinh là đơn vị nghiên cứu – triển khai trực thuộc viện VLXD. Trung tâm được thành lập theo quyết định số 755QĐ-BXD của bộ trưởng bộ xây dựng và quyết định số 69/QĐ của viện trưởng viện VLXD.

Chưa có ảnh

Trung tâm đã xây dựng được một đội ngũ cán bộ năng động, sáng tạo nhiệt tình, giàu kinh nghiệm, có chuyên môn cùng với hệ thống cùng với trang thiết bị nghiên cứu sản xuất thử nghiệm đồng bộ, đạt trình độ tiên tiến trong khu vực và quốc tế. trung tâm đã khẳng định được tầm quan trọng và vị thế của mình trong công cuộc phát triển đất nước, hỗ trợ các doanh nghiệp, xí nghiệp sản xuất trong ngành công nghiệp vật liệu gốm sứ.

Chức năng - nhiệm vụ

- Nghiên cứu khoa học ứng dụng và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực gốm sứ thuỷ tinh

- Xây dựng các quy chuẩn tiêu chuẩn về gốm sứ, thuỷ tinh.

- Phân tích kiểm định nguyên, nhiên liệu, sản phẩm gốm sứ thuỷ tinh, môi trường sản xuất gốm sứ, thuỷ tinh.

- Chứng nhận hợp chuẩn chất lượng gốm sứ xây dựng và kính xây dựng.

- Thẩm định đánh giá, tiếp nhận, chuyển giao công nghệ mới sản xuất của nước ngoài và kết quả nghiên cứu trong nước.

- Thực hiện công tác tư vấn trong lĩnh vực xây dựng và gốm sứ thuỷ tinh.

- Đào tạo bồi dưỡng sau đại học theo chuyên ngành được nhà nước giao, đào tạo kỹ thuật viên, thí nghiệm viên, công nhân vận hành các thiết bị các dây chuyền sản xuất gốm sứ, thuỷ tinh.

- Thực hiện hợp tác trong và ngoài nước về nghiên cứu khoa học, tư vấn, đào tạo và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực gốm sứ thuỷ tinh.

Sản phẩm
Dịch vụ
Dự án triển khai
♦ Vật liệu xây dựng
Nghiên cứu Khoa học công nghệ
Các công trình nghiên cứu đã chuyển giao
Công nghệ chuyển giao
Kiểm định


Đào tạo

Liên hệ:
     Trung tâm Gốm sứ - Thủy tinh
     
Địa chỉ: 235 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
     Điện thoại: 024. 38582215
     Fax: 024. 38581112
     Website: http://vibm.vn 

VLXD