Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật

Ngày 29/02/2024 04:49

Chưa có ảnh

Chức năng

Phòng Kế hoạch – Kỹ thuật là đơn vị phục vụ quản lý trực thuộc Viện Vật liệu xây dựng (VIBM), có chức năng tham mưu, tư vấn, giúp Viện trưởng thống nhất quản lý và tổ chức thực hiện các công việc liên quan như: Quản lý kế hoạch, kỹ thuật các hoạt động khoa học công nghệ (KHCN), dịch vụ KHCN.

Nhiệm vụ

-  Tham gia bộ máy phục vụ quản lý của VIBM, đề xuất kế hoạch, các giải pháp thực hiện và là cầu nối giữa Ban lãnh đạo VIBM với các đơn vị trực thuộc VIBM trong mọi hoạt động quản lý, điều hành thuộc lĩnh vực công tác theo sự chỉ đạo thống nhất của lãnh đạo VIBM.

-  Tổ chức thực hiện các công việc:

Phối hợp, tham gia xây dựng các nội quy, quy chế nội bộ, văn bản phục vụ công tác quản lý, điều hành của VIBM;

Tham gia tư vấn, thẩm định, kiểm tra, giám sát, quản lý chất lượng, tiến độ các nhiệm vụ KHCN, dịch vụ KHCN, công tác đầu tư, mua sắm, sửa chữa trang thiết bị phục vụ công tác nghiên cứu của VIBM;

Trực tiếp quản lý mặt bằng, thiết bị nghiên cứu tại không gian nghiên cứu chung của VIBM;

Đầu mối tập hợp, tổ chức triển khai thực hiện công việc liên quan đến công tác mua sắm, sửa chữa trang thiết bị phục vụ công tác nghiên cứu KHCN và dịch vụ KHCN của các đơn vị trong VIBM;

Đầu mối tập hợp, thẩm định, kiểm tra, giám sát các đề xuất nhiệm vụ nghiên cứu KHCN;

Biên tập tiêu chuẩn, quy chuẩn do VIBM biên soạn.

-  Quản lý CBVC thuộc biên chế của đơn vị theo phân cấp quản lý hiện hành của VIBM.

-  Quản lý, sử dụng hiệu quả tài sản và cơ sở vật chất được VIBM giao theo quy định hiện hành của cơ quan.

-  Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Viện trưởng.


Liên hệ:

     Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật

     Địa chỉ: số 235 Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
     
Điện thoại: 024. 38582217
     Website: https://vibm.vn

     E-mail: vienvlxd@vibm.vn

Thăm dò ý kiến

Lĩnh vực nào bạn quan tâm nhiều nhất trên website?OK  Kết quả