Tạp chí số 1/2015 của Viện VLXD

Ngày 22/05/2015 03:06

Chưa có ảnh

VẤN ĐỀ HÔM NAY

Quy hoạch tổng thể phát triển VLXD Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến 2030

PGS.TS. Lương Đức Long – Viện trưởng Viện Vật liệu xây dựng

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Nghiên cứu chế tạo xi măng Alumin CA50 từ nguồn nguyên liệu trong nước

TS. Lưu Thị Hồng – Phó Viện trưởng Viện Vật liệu xây dựng

Nghiên cứu một số giải pháp nâng cao chất lượng bê tông bọt sử dụng trong công trình xây dựng (Phần 1)           

TS. Vũ Hải Nam – TT. Xi măng và Bê tông, Viện VLXD

Tối ưu hóa hệ phụ gia chậm cháy trong chế tạo màng phủ chậm cháy thân thiện môi trường

KS. Lê Cao Chiến - TT. Vật liệu hữu cơ và Hóa phẩm xây dựng, Viện VLXD

Sử dụng cát mịn vùng đồng bằng sông Cửu Long để chế tạo bê tông

ThS. Lê Văn Quang – TT. Vật liệu xây dựng miền Nam, Viện VLXD

Bàn về vấn đề công nghệ công tác xây khi xác định cường độ chịu nén của khối gạch xây

PGS. TS. Naumov A.E., - Đại học Tổng hợp Công nghệ Quốc gia Belgorod mang tên V.G.Shukov, CHLB Nga

TS Đoàn Dương Hải - Đại học Xây dựng

TIÊU CHUẨN VÀ CHẤT LƯỢNG

Giới thiệu nội dung soát sét tiêu chuẩn TCVN 6533:1999 –“Vật liệu chịu lửa alumo silicat - phương pháp phân tích hóa học”

CNKH. Lê Thị Thảo – TT. Kiểm định chất lượng VLXD, Viện VLXD

Giới thiệu nội dung tiêu chuẩn Sản phẩm nhôm sinh khí – phương pháp thử

ThS. Nguyễn Thị Hải Yến – TT. Kiểm định chất lượng VLXD, Viện VLXDTrung tâm Thông tin