Thông báo Tuyển sinh các lớp thí nghiệm viên chuyên ngành xây dựng

Ngày 18/03/2015 02:54
Kính gửi: Các cá nhân, tổ chức tham gia hoạt động trong lĩnh vực xây dựng

Căn cứ Quyết định số 1511/QĐ-Ttg ngày 12/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh Đề án “Tăng cường năng lực kiểm định chất lượng công trình xây dựng ở Việt Nam” và Quyết định số 534/QĐ-BXD ngày 16/05/2014 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ và kinh phí triển khai thực hiện đề án “Tăng cường năng lực kiểm định chất lượng công trình xây dựng ở Việt Nam năm 2014”, Viện Vật liệu xây dựng tổ chức các khóa đào tạo thí nghiệm viên chuyên ngành xây dựng ở khu vực miền bắc.

Đối tượng đào tạo: Cán bộ, nhân viên phòng thí nghiệm LAS-XD; các thành viên mạng kiểm định chất lượng công trình xây dựng Việt Nam; các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng, các cán bộ của các trung tâm kiểm định công trình xây dựng.

Kinh phí đào tạo: Do đề án 1511 hỗ trợ (bao gồm chi phí giảng dạy, đi lại, ăn ở cho giảng viên và quản lý lớp, thuê hội trường, thiết bị thực hành, nước uống giảng viên và học viên, in ấn tài liệu, chứng nhận, chứng chỉ phát cho học viên). Kinh phí đi lại, ăn ở của học viên do học viên tự lo.

Địa điểm và thời gian đào tạo:

- Địa điểm đào tạo: Viện Vật liệu xây dựng – Ngõ 235, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

- Thời gian đào tạo:
             
+ Khóa đào tạo thí nghiệm gỗ xây dựng: 02 ngày (1/4 – 2/4/2015)
            + Khóa đào tạo thí nghiệm sơn, vôi, vecni: 02 ngày (3/4 – 4/4/2015)

Viện Vật liệu xây dựng kính đề nghị các đơn vị cử cán bộ, cá nhân có nhu cầu tham dự khóa học gửi danh sách đăng ký (có mẫu kèm theo) trước ngày 27/3/2015.

⇒ Xem và tải văn bản gốc

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:

Phòng Tổ chức - Hành chính - Viện Vật liệu xây dựng

Địa chỉ: 235 Đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: 0966868204
Fax: 84-4-38581112
Email: Vuongtran.vibm@gmail.com