VIBM: Họp nghiệm thu đề tài “nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn, quy trình, thử nghiệm dán nhãn năng lượng cho một số sản phẩm, vật liệu xây dựng”

Ngày 17/06/2024 10:16
Ngày 14/06/2024, Hội đồng Khoa học Công nghệ (KHCN) Viện Vật liệu xây dựng (VIBM) đã tiến hành họp đánh giá, nghiệm thu cấp cơ sở Đề tài “Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn, quy trình, thử nghiệm dán nhãn năng lượng cho một số sản phẩm, vật liệu xây dựng” mã số RD 20-22 do KS. Lê Cao Chiến làm chủ nhiệm. Viện trưởng Nguyễn Quang Hiệp chủ trì cuộc họp.

Chưa có ảnh

Toàn cảnh buổi Họp nghiệm thu

Thay mặt nhóm nghiên cứu, chủ nhiệm đề tài KS. Lê Cao Chiến đã báo cáo kết quả thực hiện các nội dung nghiên cứu của đề tài với mục tiêu chung là hoàn thiện sơ sở pháp lý, kỹ thuật nhằm thúc đẩy ứng dụng QCVN09:2017/BXD; phát triển ứng dụng vật liệu xây dựng tiết kiệm năng lượng; thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Qua quá trình nghiên cứu và thử nghiệm, nhóm đề tài đã xây dựng được bộ tiêu chuẩn và quy trình chi tiết để áp dụng dán nhãn năng lượng cho các sản phẩm và vật liệu xây dựng.

Tại cuộc họp, nhóm nghiên cứu đã báo cáo các kết quả nghiên cứu chính của đề tài, với các nội dung cụ thể như:

- Tổng quan về dán nhãn năng lượng cho sản phẩm, vật liệu xây dựng.

- Hệ thống tiêu chuẩn quốc gia TCVN liên quan tiết kiệm năng lượng trong xây dựng.

- Sản phẩm và vật liệu liên quan tới tiết kiệm năng lượng cho công trình.

- Đánh giá thị trường vật liệu xây dựng tiết kiệm năng lượng.

- Nghiên cứu xây dựng dự thảo tiêu chuẩn quốc gia xác định tính năng nhiệt của vật liệu tiết kiệm năng lượng.

- Phát triển phòng thử nghiệm Vật liệu tiết kiệm năng lượng

Sau phần trình bày của chủ nhiệm đề tài, Hội đồng KHCN VIBM đã thảo luận, đưa ra các ý kiến nhận xét, góp ý nội dung, thống nhất nghiệm thu và yêu cầu nhóm thực hiện đề tài tiếp tục hoàn thiện báo cáo theo góp ý của Hội đồng, để trình Bộ Xây dựng nghiệm thu theo quy định.

Một số hình ảnh khác tại buổi nghiệm thu:

Viện trưởng Nguyễn Quang Hiệp phát biểu tại buổi họp nghiệm thu.


KS. Lê Cao Chiến báo cáo kết quả thực hiện các nội dung nghiên cứu của đề tài.Vũ Dương

Thăm dò ý kiến

Lĩnh vực nào bạn quan tâm nhiều nhất trên website?OK  Kết quả