Kiểm tra đánh giá chất lượng sản phẩm, nguyên liệu gốm sứ - thủy tinh

Ngày 30/10/2014 03:18

Chưa có ảnh

Kiểm tra đánh giá chất lượng sản phẩm gạch ốp lát, sứ vệ sinh, đá ốp lát, gạch terrazzo, kính xây dựng theo tiêu chuẩn ISO, EN, TCVN,… thuộc phòng thử nghiệm hợp chuẩn VILAS 003.


VLXD

Thăm dò ý kiến

Lĩnh vực nào bạn quan tâm nhiều nhất trên website?OK  Kết quả