Cát tiêu chuẩn ISO

Ngày 24/10/2014 03:10
Sản phẩm được sản xuất theo theo tiêu chuẩn TCVN 6016:1995, ISO 679:89(E).

Đặc tính kỹ thuật

Khối lượng cát chứa trong mỗi túi : 1350g±5g

Độ ẩm làm việc của cát không lớn hơn 2%

Hàm lượng silic dioxit không nhỏ hơn 96%

Quy định thành phần hạt

Kích thước lỗ vuông, mm

Phần còn lại trên sàng, %

2

0

1,6

7±5

1

33±5

0,5

67±5

0,16

87±5

0,08

99±1

Lĩnh vực sử dụng

            Xác định cường độ nén, uốn mẫu xi măng theo TCVN 6016:1995, ISO 679:89(E).

Cách dùng

            Theo hướng dẫn sử dụng trong TCVN 6016:1995, ISO 679:89(E).

An toàn khi sử dụng

            Không để sản phẩm bắn vào mắt.

Viện Vật liệu xây dựng

Thăm dò ý kiến

Lĩnh vực nào bạn quan tâm nhiều nhất trên website?OK  Kết quả