Nghiệm thu dự án sự nghiệp kinh tế “Điều tra, khảo sát thu thập số liệu về các nguồn phế thải chứa năng lượng và đề xuất giải pháp, cơ chế chính sách cho việc sử dụng nguồn phế thải này làm nhiên liệu thay thế trong sản xuất xi măng”

Ngày 03/07/2014 12:00
Ngày 27/6/2014, tại Viện Vật liệu xây dựng, Hội đồng khoa học chuyên ngành Viện VLXD đã họp nghiệm thu dự án sự nghiệp kinh tế “Điều tra, khảo sát thu thập số liệu về các nguồn phế thải chứa năng lượng và đề xuất giải pháp, cơ chế chính sách cho việc sử dụng nguồn phế thải này làm nhiên liệu thay thế trong sản xuất xi măng” do ThS Lê Đức Thịnh làm chủ nhiệm. PGS.TS Lương Đức Long – Viện trưởng Viện VLXD làm chủ tịch hội đồng.

Chưa có ảnh

Theo báo cáo của ThS Lê Đức Thịnh  – chủ nhiệm dự án, các nguồn rác thải và phế thải ở nước ta ngày càng nhiều và đang trở thành vấn đề bức xúc của toàn xã hội. Công tác xử lý hiện nay vẫn đang dừng lại ở khâu chôn lấp là chủ yếu, nên dễ gây ô nhiễm môi trường và rất khó có thể xử lý triệt để. Đã có nhiều giải pháp được đưa ra như: lấy mùn do rác phân hủy từ các hố rác đem đi cải tạo đồng ruộng; xử lý rác thành phân hữu cơ; biến rác thành gạch và bê tông giá rẻ; đốt rác để phát điện;... Tuy nhiên, hiện các giải pháp xử lý nêu trên vẫn chỉ dừng lại ở quy mô nhỏ. Trong khi đó, từ lâu trên thế giới, người ta đã sử dụng các nhiên liệu thay thế từ các phế thải, rác thải trong sản xuất xi măng nhằm mục tiêu tiết kiệm năng lượng, giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường và hiện nay, nhiều công ty xi măng lớn trên thế giới đã sử dụng phổ biến từ 10 đến 17%. Tại Việt Nam, Công ty xi măng Holcim cũng đã sử dụng nguồn nhiên liệu này với khoảng 1,6% bắt đầu từ năm 2003 và đến năm 2012 đạt 20,13%. Các loại nhiên liệu thay thế được sử dụng chủ yếu là tận dụng nguồn rác thải (loại có thể đốt được) như: vỏ trấu, dầu thải, cao su phế thải; phế thải ngành công nghiệp giầy - dép - may mặc, ...Theo đánh giá của nhiều chuyên gia, lò nung xi măng hiện nay khá lý tưởng đối với việc thiêu đốt các chất thải, rác thải do có hiệu suất phá hủy rất cao, cũng như hiệu quả làm sạch khí thải ưu việt.

Thay mặt nhóm thực hiện dự án, ThS. Lê Đức Thịnh đã trình bày sự cần thiết phải thực hiên dự án; mục tiêu dự án; đối tượng và phạm vi thực hiện và tóm tắt các kết quả đã đạt được của dự án. Kết quả lớn nhất của dự án đạt được là đã khái quát hóa được tình hình tổng quan về các phương pháp sử dụng nhiên liệu thay thế trên thế giới từ rác thải và phế thải; Kết quả điều tra khảo sát, thu thập số liệu về một số nguồn rác thải, phế thải có chứa năng lượng của Việt Nam hiện nay, bao gồm: rác thải sinh hoạt; rác thải da giày – dệt may; rác thải nông nghiệp; cao su phế thải và các loại dầu nhờn phế thải; Đề xuất các giải pháp định hướng sử dụng các nguồn phế thải chứa năng lượng nêu trên làm nhiên liệu thay thế trong sản xuất xi măng ở nước ta; Tìm hiểu các thông tin có liên quan đến cơ chế, chính sách ở trong và ngoài nước trong việc việc khuyến khich sử dụng các nguồn phế thải làm nhiên liệu thay thế; Đề xuất cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất xi măng  trong việc tiếp cận, sử dụng nhiên liệu thay thế từ rác thải và phế thải.

Các ủy viên phản biện và thành viên Hội đồng đều nhất trí đánh giá dự án đã được nhóm tác giả thực hiện các công việc một cách nghiêm túc, công phu,.. đáp ứng mục tiêu nhiệm vụ đề ra.. Để hoàn chỉnh báo cáo tổng kết dự án, Hội đồng đã góp ý, đề nghị nhóm tác giả hoàn thiện và bổ sung một số vấn đề trong báo cáo tổng kết, như: Bổ sung các phương pháp nghiên cứu thực hiện khảo sát, điều tra; Kết cấu lại bố cục báo cáo cho thống nhất và khoa học hơn; Cần tiếp tục bổ sung các giải pháp sử dụng và đề xuất cơ chế, chính sách cho đầy đủ và hoàn thiện hơn;…. 

Tổng hợp các ý kiến của Hội đồng, PGS.TS Lương Đức Long – chủ tịch hội đồng nhất trí dự án đã thực hiện được các mục tiêu đặt ra và yêu cầu nhóm tác giả hoàn thiện báo cáo theo sự góp ý của Hội đồng để hoàn thiện hồ sơ trình lên Hội đồng khoa học chuyên ngành Bộ Xây dựng xem xét và cho nghiệm thu dự án.

Trung tâm Thông tin