Nghiệm thu Dự thảo soát xét TCVN 6530 “Vật liệu chịu lửa – Phương pháp thử”

Ngày 09/06/2014 12:00
Ngày 3/6/2014, tại Bộ Xây dựng, Hội đồng KHKT chuyên ngành Bộ Xây dựng đã họp nghiệm thu Dự thảo soát xét TCVN 6530 “Vật liệu chịu lửa – Phương pháp thử” mã số TC 58-13 do ThS. Cao Tiến Phú – Trung tâm Kiểm định VLXD,Viện Vật liệu Xây dựng, Bộ Xây dựng làm chủ nhiệm đề tài. ThS. Trần Đình Thái – Phó Vụ trưởng Vụ KHCN & Môi trường, Bộ Xây dựng làm Chủ tịch Hội đồng.

Chưa có ảnh

Trình bày tóm tắt sự cần thiết và các nội dung cần soát xét TCVN 6530, nhóm tác giả cho biết: các tiêu chuẩn thí nghiệm vật liệu chịu lửa (VLCL) của Việt Nam được xây dựng từ năm 1986, phiên bản hiện hành có số hiệu TCVN 6530 được bắt đầu soát xét và xây dựng bổ sung từ năm 1999. Tiêu chuẩn gồm 13 phần, quy định các phương pháp thử các tính chất cơ - lý - nhiệt của VLCL định hình. Từ khi áp dụng tới nay, thực tế thử nghiệm cho thấy có những nội dung kỹ thuật trong các tiêu chuẩn cần được sửa đổi, bổ sung theo xu hướng hội nhập với các tiêu chuẩn quốc tế, đồng thời bảo đảm ứng dụng thuận lợi, phù hợp điều kiện thực tế của Việt Nam hiện nay. Do đó, việc soát xét TCVN 6530 là kịp thời và cần thiết.

Trong quá trình biên soạn Dự thảo soát xét tiêu chuẩn, nhóm tác giả đã tìm hiểu các tài liệu kỹ thuật đề cập tới việc thử nghiệm, các tiêu chuẩn quốc tế và khu vực như bộ tiêu chuẩn châu Âu (EN), Nhật (JIS), Mỹ (ASTM) để xây dựng tiêu chuẩn phương pháp thử mới; bố cục lại các phần, mục và quy định trình bày tiêu chuẩn theo quy định của tiêu chuẩn Việt Nam (quy định theo TCVN 1-2:2008). Tiêu chuẩn TCVN 6530 gồm 13 phần được xây dựng thành 13 dự thảo. 

Các ủy viên phản biện và thành viên Hội đồng đều đánh giá rất cao ý nghĩa kinh tế - kỹ thuật của dự án. Dự án đã đáp ứng tính cấp thiết về phương pháp thử, đánh giá chất lượng sản phẩm đối với VLCL. Để các dự thảo soát xét hoàn thiện hơn, Hội đồng đã đóng góp một số ý kiến chuyên môn về nội dung kỹ thuật; tính chính xác của một số thuật ngữ - định nghĩa và câu chữ chuyển dịch.

Tổng hợp các ý kiến, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu - ThS. Trần Đình Thái nhất trí với các đánh giá của Hội đồng; lưu ý nhóm tác giả nghiên cứu chỉnh sửa các dự thảo theo ý kiến đóng góp của hai ủy viên phản biện và các thành viên khác trong Hội đồng, hoàn chỉnh dự thảo để Bộ Xây dựng trình Bộ Khoa học & Công nghệ ban hành.

Dự thảo soát xét TCVN 6530 được Hội đồng nghiệm thu với kết quả xếp loại Xuất sắc.
                                                                                   >> Nguồn: Bộ Xây dựng