Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài: “Nghiên cứu công nghệ chế tạo xi măng Alumin CA50 từ nguồn nguyên liệu trong nước”

Ngày 06/06/2014 12:00
Ngày 30/5/2014, tại Viện VLXD, Hội đồng khoa học chuyên ngành Viện VLXD đã họp nghiệm thu cấp cơ sở đề tài “Nghiên cứu công nghệ chế tạo xi măng alumin CA50 từ nguồn nguyên liệu trong nước” mã số RD 113-13 do TS.Lưu Thị Hồng làm chủ nhiệm. ThS. Nguyễn Văn Huynh – Phó Viện trưởng Viện VLXD làm Chủ tịch Hội đồng.

Chưa có ảnh

Theo báo cáo của TS. Lưu Thị Hồng – chủ nhiệm đề tài, hiện nay nhu cầu tiêu thụ xi măng alumin ở nước ta ngày càng nhiều, cung cấp cho các công trình xây dựng, công trình chịu tác động ăn mòn hóa học và dùng chế tạo bê tông chịu lửa cho các ngành công nghiệp sản xuất xi măng, lò luyện gang, thép và lò công nghiệp khác…Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có xi măng alumin thương phẩm do Việt Nam sản xuất, chủ yếu vẫn phải nhập khẩu. Việc nghiên cứu làm chủ công nghệ chế tạo xi măng alumin CA50 tận dụng nguồn nguyên liệu chứa hàm lượng oxit nhôm từ oxit nhôm công nghiệp và bùn nhôm phế thải của các nhà máy sản xuất thanh nhôm định hình trong nước là cần thiết.

Thay mặt nhóm đề tài, TS. Lưu Thị Hồng đã trình bày mục tiêu nghiên cứu, các phương pháp nghiên cứu, tóm tắt các kết quả đã đạt được của đề tài.  Kết quả lớn nhất mà đề tài đạt được là đã xây dựng được một quy trình công nghệ sản xuất xi măng alumin CA50 từ các nguyên liệu trong nước có tính khả thi để sản xuất đại trà và chất lượng sản phẩm đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật theo TCVN 7569:2007.

Các ủy viên phản biện và thành viên Hội đồng đều nhất trí đánh giá nhóm đề tài đã tổ chức nghiên cứu công phu, khoa học, các số liệu đáng tin cậy, các kết quả nghiên cứu đã đạt được mục tiêu của đề tài. Để hoàn chỉnh báo cáo tổng kết đề tài, Hội đồng đã góp ý, đề nghị nhóm tác giả hoàn thiện và bổ sung một số vấn đề trong báo cáo tổng kết, như: lý do lựa chọn sản phẩm là CA50, làm rõ khối lượng bùn nhôm phế thải, phân tích kỹ những hạn chế về kết quả của các đề tài đã được thực hiện trước đây, bổ sung tổng quan phương pháp sản xuất xi măng alumin trên thế giới, trình bày cụ thể và chi tiết hơn phần quy trình công nghệ sản xuất,…; biên tập và chỉnh sửa một số thuật ngữ và lỗi xuất bản.

Tổng hợp các ý kiến của Hội đồng, ThS. Nguyễn Văn Huynh – Chủ tịch Hội đồng nhất trí đề tài đã thực hiện được các mục tiêu đặt ra và yêu cầu nhóm đề tài hoàn thiện báo cáo theo sự góp ý của Hội đồng để sớm nộp báo cáo lên Hội đồng Bộ Xây dựng.

Đề nghị Nhà nước cho thực hiện dự án "Hoàn thiện công nghệ chế tạo xi măng alumin CA50 sử dụng bùn thải của ngành công nghiệp sản xuất thanh nhôm định hình". Dự án được thực hiện sẽ cung cấp sản phẩm thị trường nội địa, hạn chế nhập khẩu, đồng thời xử lý triệt để bùn nhôm phế thải của các nhà máy sản xuất thanh nhôm định hình ở nước ta hiện nay.

Một số hình ảnh tại buổi họp:Trung tâm Thông tin