Lãnh đạo Viện Vật liệu xây dựng cùng với đoàn công tác của Bộ Xây dựng đi công tác tại Vương quốc Anh và Vương quốc Bỉ từ 28/11 – 5/12/2010

Ngày 17/12/2010 10:48
Được sự đồng ý của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, theo quyết định số 1004/QĐ-BXD ngày 11/11/2010, đoàn 07 cán bộ với thành phần gồm đại diện của Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường, Vụ Tổ chức Cán bộ, Vụ Hợp tác quốc tế và các Viện Khoa học công nghệ xây dựng, Viện Vật liệu xây dựng, Viện Kiến trúc – Quy hoạch đô thị và nông thôn đã đi công tác tại London, Vương quốc Anh và Brussels, Vương quốc Bỉ từ 28/11 – 5/12/2010 nhằm mục đích:

Chưa có ảnh

(1) Đề nghị Uỷ ban tiêu chuẩn Châu Âu (CEN) cho phép Bộ Xây dựng phổ biến và áp dụng tiêu chuẩn Châu Âu trong hoạt động xây dựng ở Việt Nam; (2) Đề nghị Uỷ ban Châu Âu (EC), CEN và Viện Tiêu chuẩn Anh (BSSI) hỗ trợ Bộ hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn xây dựng theo hướng hội nhập và hài hoà với tiêu chuẩn quốc tế; nâng cao năng lực của các cơ quan quản lý và xây dựng tiêu chuẩn trong các lĩnh vực vật liệu xây dựng, kết cấu và công nghệ xây dựng, hạ tầng kỹ thuật, môi trường đô thị, an toàn xây dựng.v..v…; (3) Thiết lập các mối quan hệ hợp tác giữa các Viện của Bộ Xây dựng và Viện tiêu chuẩn Anh (BSI), Hội kỹ sư kết cấu (ISE).

Trong thời gian công tác, đoàn đã làm việc với một số cơ quan quản lý của Liên minh Châu Âu và tổ chức nghề nghiệp bao gồm:
a. Tổng Vụ Doanh nghiệp và Công nghiệp (DG Enterprise & Industry) – EC
b. Uỷ ban Tiêu chuẩn châu Âu – CEN
c. Viện tiêu chuẩn Anh (British Standard Institution-BSI)
d. Hội Kỹ sư Kết cấu Anh (Institution of Structural Engineers-ISE)

Sau chuyến công tác, Bộ Xây dựng sẽ có thư chính thức gửi CEN về việc xin áp dụng tiêu chuẩn Eurocodes ở Việt
. Vụ KHCN-MT phối hợp Vụ HTQT soạn thảo thư, trình lãnh đạo Bộ ký;

Viện KHCN XD phối hợp Viện VLXD và Viện KTQH ĐT-NT soạn thảo nội dung văn kiện hợp tác cụ thể với Hiệp hội kỹ sư Kết cấu Anh (ISE), Viện tiêu chuẩn Anh (BSSI), ký kết và triển khai các nội dung hợp tác nhằm tiếp cận và triển khai các tiêu chuẩn Eurocodes tại Việt Nam. Ngân sách cho hoạt động này do các Viện bố trí và được hỗ trợ một phần ngân sách KHCN năm 2011 thông qua các sự án hợp tác quốc tế về chuyển dịch tiêu chuẩn Eurocodes, xây dựng hướng dẫn kỹ thuật kèm theo, tập huấn/đào tạo;

Vụ HTQT phối hợp với Vụ KHCN-MT làm việc vơí Đại diện của EC tại Việt Nam để tìm kiếm nguồn tài trợ thông qua dự án ODA nhằm nâng cao năng lực xây dựng và quản lý hệ thống tiêu chuẩn xây dựng, áp dụng hệ thống tiêu chuẩn châu Âu để bổ sung và thay thế cho các tiệu chuẩn đã lạc hậu của Việt Nam.

Đoàn làm việc  với ISE (The Institution of Structural Engineers)

Đoàn làm việc với CEN

Đoàn làm việc với Viện BSI

Đoàn làm việc với EC