Chất lượng tạo nên thương hiệu

Ngày 16/12/2008 05:40
Trong xu thế toàn cầu hoá, chứng nhận hợp chuẩn trở nên không thể thiếu đối với các sản phẩm hàng hoá được sản xuất trong nước cũng như các sản phẩm có khả năng xuất khẩu.

Chưa có ảnh

Quyền lợi của tổ chức có sản phẩm được chứng nhận:
   - Tạo cho khách hàng niềm tin vào chất lượng sản phẩm, làm gia tăng cơ hội cạnh tranh trên thị trường.
  - Thoả mãn nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng về chất lượng và an toàn của sản phẩm.
  - Sử dụng kết quả chứng nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn trong Công bố phù hợp tiêu chuẩn.
  - Được mang dấu hợp chuẩn trên tất cả các sản phẩm đã được chứng nhận sự phù hợp tiêu chuẩn.

Hiện nay tại Việt nam có một số tổ chức chứng nhận chất lượng sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn như: trung tâm Quacert, trung tâm tiêu chuẩn-chất lượng I…Các tổ chức này vừa hoạt động chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo ISO, vừa chứng nhận sự phù hợp tiêu chuẩn cho nhiều chủng loại sản phẩm hàng hoá.

Văn phòng chứng nhận chất lượng sản phẩm VLXD của Viện VLXD.

Văn phòng chứng nhận chất lượng sản phẩm VLXD (VPCN) thuộc Viện Vật liệu xây dựng được thành lập theo quyết định số 88/ QĐ – VLXD từ yêu cầu về chức năng quản lý nhà nước, kiểm soát chất lượng sản phẩm VLXD được sản xuất trong nước cũng như nhập khẩu vào thị trường Việt nam.

VPCN là tổ chức chứng nhận hoạt động theo các quy định của tiêu chuẩn ISO/ IEC Guide 65: 1996, đăng ký chứng nhận hoạt động hợp chuẩn với Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trong lĩnh vực vật liệu xây dựng với mã số đăng ký 15/ CNHC.

VPCN chứng nhận các sản phẩm vật liệu xây dựng phù hợp với tiêu chuẩn Việt nam TCVN, tiêu chuẩn nước ngoài (ASTM,JIS, GOST,GB…), tiêu chuẩn khu vực và tiêu chuẩn quốc tế (ISO, IEC…). 

Một số nét đặc trưng của VPCN thuộc viện VLXD:
   - Là đơn vị đầu ngành của cả nước về hoạt động KHCN, tham gia quản lý Nhà nước về lĩnh vực VLXD.
   - Chuyên chứng nhận sản phẩm thuộc lĩnh vực vật liệu xây dựng.
   - Có đội ngũ chuyên gia kỹ thuật chuyên môn cao về lĩnh vực vật liệu xây dựng như xi măng, bê tông, gốm sứ, thuỷ tinh, phụ gia, vật liệu trang trí…
   - Có hệ thống phòng thí nghiệm được hợp chuẩn quốc gia về lĩnh vực vật liệu xây dựng mang mã số VILAS 003 với hệ thống các thiết bị phân tích hiện đại và đội ngũ cán bộ phân tích có tay nghề cao.
   - Tạo sự gắn kết giữa kết quả chứng nhận và mục tiêu nâng cao hiệu quả kinh doanh cho các doanh nghiệp.