TRUNG TÂM VẬT LIỆU XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

Ngày 09/03/2024 04:45

Chưa có ảnh

Chức năng

Trung tâm Vật liệu xây dựng công trình giao thông - Viện Vật liệu xây dựng (VIBM) là đơn vị nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật công nghệ để phát triển ngành công nghiệp vật liệu xây dựng (VLXD) và phục vụ công tác quản lý nhà nước về VLXD cho công trình giao thông. Tư vấn, kiểm định, thí nghiệm, đào tạo và tập huấn kỹ thuật về VLXD trong lĩnh vực hạ tầng giao thông.

Trung tâm Vật liệu xây dựng công trình giao thông là đơn vị trực thuộc VIBM, thực hiện các chức năng theo phân công của Viện trưởng VIBM.

Nhiệm vụ

- Thực hiện các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, phát triển và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực VLXD công trình giao thông;

- Thực hiện nhiệm vụ phục vụ công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực VLXD công trình giao thông được Viện trưởng VIBM  giao hoặc cơ quan nhà nước đặt hàng (yêu cầu);

- Cung cấp thông tin, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu, hệ thống tiêu chuẩn trong nước và trên thế giới về VLXD công trình giao thông. Tổ chức nghiên cứu biên soạn các tiêu chuẩn và các tài liệu hướng dẫn kỹ thuật trong lĩnh vực VLXD công trình giao thông;

- Tổ chức kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc lĩnh vực VLXD công trình giao thông trong phạm vi do VIBM giao;

- Tổ chức thực hiện công tác tư vấn và dịch vụ kỹ thuật trong lĩnh vực VLXD công trình giao thông;

- Thí nghiệm, kiểm định chất lượng VLXD; chứng nhận sự phù hợp chất lượng VLXD công trình giao thông;

- Kiểm tra, giám định chất lượng VLXD công trình giao thông; xác định nguyên nhân và sửa chữa, khắc phục sự cố kỹ thuật liên quan đến VLXD tại các công trình giao thông;

- Thực hiện hợp tác với các tổ chức trong nước và quốc tế về các lĩnh vực hoạt động của VLXD theo nhiệm vụ được giao;

- Quản lý hệ thống trang thiết bị thí nghiệm và tài sản được giao;

- Tổ chức đào tạo tư vấn, quản lý phòng thí nghiệm, thí nghiệm viên, kiểm định viên, kỹ thuật viên về lĩnh vực VLXD công trình giao thông; bồi dưỡng, tập huấn, phổ biến thông tin về khoa học công nghệ và hệ thống tiêu chuẩn hóa trong lĩnh vực VLXD công trình giao thông. Tham gia đào tạo, bồi dưỡng đại học và sau đại học theo chuyên ngành;

- Phối hợp với các đơn vị trực thuộc VIBM thực hiện nhiệm vụ thuộc một số lĩnh vực khác;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng VIBM giao.
Liên hệ:

Trung tâm Vật liệu xây dựng Công trình giao thông
Địa chỉ: 235 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
Tel: 024. 38582217
Website: http://vibm.vn

Thăm dò ý kiến

Lĩnh vực nào bạn quan tâm nhiều nhất trên website?OK  Kết quả