VIBM: Hội nghị trực tuyến Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và kế hoạch thực hiện 6 tháng cuối năm 2021

Ngày 06/07/2021 11:52
Ngày 5/7/2021, Viện Vật liệu xây dựng (VIBM) đã tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và bàn các giải pháp thực hiện kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2021. PGS.TS. Lê Trung Thành - Viện trưởng chủ trì Hội nghị với sự tham dự của toàn thể lãnh đạo của các đơn vị trực thuộc và các cán bộ chủ chốt của VIBM.

Chưa có ảnh

Hội nghị đã tập trung phân tích và thảo luận dựa trên các kết quả hoạt động của VIBM trong 6 tháng đầu năm 2021, trong đó phân tích rõ các mặt tích cực và các điểm cần khắc phục và tiếp tục nỗ lực để hoàn thành tốt các nhiệm vụ 6 tháng cuối năm trong giai đoạn cao điểm của các hoạt động xây dựng và nhiệm vụ cả năm 2021. 

Kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2021

VIBM đã tham gia tích cực vào công tác phục vụ quản lý Nhà nước, chủ động triển khai tích cực vai trò Trưởng ban kỹ thuật tiêu chuẩn, quy chuẩn về vật liệu và cơ khí xây dựng, cũng như thực hiện tốt các nhiệm vụ cụ thể như sau:

VIBM đang triển khai thực hiện tổng cộng 53 nhiệm vụ KHCN bao trùm các lĩnh lực xi măng, bê tông, vật liệu ốp lát, sứ vệ sinh, vật liệu chịu lửa, chống cháy, vật liệu hữu cơ và hoá phẩm xây dựng, vật liệu mới tiết kiệm năng lượng, thân thiện môi trường, … trong đó nhiều nghiên cứu sử dụng chất thải công nghiệp để thay thế nguyên liệu khoáng sản, nhiên liệu thiên nhiên. Nhiệm vụ KHCN chuyển tiếp sang năm 2021 có 35 nhiệm vụ, trong đó: Cấp Nhà nước: 02 nhiệm vụ; cấp Bộ: 32 nhiệm vụ; cấp Sở KHCN: 01 nhiệm vụ. Nhiệm vụ KHCN được giao mới năm 2021 có 18 nhiệm vụ, trong đó: Cấp Nhà nước: 02 nhiệm vụ; cấp Bộ: 16 nhiệm vụ. Ngoài ra, VIBM cũng đang triển khai thực hiện 05 nhiệm vụ KHCN cấp Viện để phục vụ yêu cầu quản lý của Viện và chuẩn bị thông tin cho việc đề xuất các nhiệm vụ cấp Bộ và cấp Nhà nước. Nhìn chung, các nhiệm vụ chuyển tiếp cơ bản thực hiện đúng nội dung, tiến độ.

Hoạt động dịch vụ KHCN được thực hiện đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng theo hợp đồng ký với các đối tác. Tính đến hết 30/6/2021, VIBM đã ký được 112 hợp đồng. Giá trị doanh thu 6 tháng đầu năm 2021 của VIBM tương đương so với cùng kỳ năm 2020. Loại hình thí nghiệm, kiểm định của Viện vẫn giữ mức doanh thu ổn định, đây là loại hình doanh thu mang thương hiệu, thế mạnh của Viện và có hiệu quả cao. Trong khi đó, loại hình cung cấp sản phẩm đã có sự tăng trưởng nhất định. Các đơn vị đều có nhận định, dịch Covid-19 đến thời điểm này đã ảnh hưởng đến công tác triển khai các hợp đồng, dịch vụ nên doanh thu một số loại hình dịch vụ KHCN của Viện bị giảm nhẹ.

Tạp chí Vật liệu & Xây dựng đã xuất bản 03 số tiếng Việt và 01 số tiếng Anh. Mạng lưới công nghệ thông tin, Cổng Thông tin điện tử và phòng họp trực tuyến,... luôn được duy trì, đảm bảo hoạt động ổn định phục vụ công việc chung toàn Viện, đặc biệt là trong thời gian giãn cách do dịch Covid-19.

Công tác đào tạo tiếp tục được VIBM quan tâm, tuy nhiên do tình hình dịch bệnh Covid, VIBM tập trung đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ cho VC&NLĐ với các khóa học có qui mô vừa phải đảm bảo khoảng cách an toàn theo qui định, các khóa đào tạo được thực hiện tại VIBM thông qua các hợp đồng đào tạo theo yêu cầu. Trong 6 tháng đầu năm 2021, VIBM tổ chức 12 khoá đào tạo với 57 lượt VC&NLĐ đi đào tạo, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ.

Kế hoạch 6 tháng cuối năm 2021

Thực hiện tốt công tác phục vụ quản lý nhà nước do Bộ Xây dựng giao và theo yêu cầu của các tổ chức, địa phương; tiếp tục đầu tư, tăng cường trang thiết bị và nâng cấp cơ sở vật chất của VIBM và đẩy mạnh công tác phục vụ quản lý, triển khai công tác: đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho VC&NLĐ theo kế hoạch; khám sức khỏe định kỳ cho toàn thể VC&NLĐ; rà soát, điều chỉnh các Quy chế, Quy định cho phù hợp với hoạt động thực tế; Nghiên cứu hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn lĩnh vực VLXD và cơ khí xây dựng; hoàn thiện các tài liệu hướng dẫn kỹ thuật là sản phẩm của các nhiệm vụ KHCN, SNMT, SNKT để xuất bản cấp Viện, đăng tải lên Cổng Thông tin vibm.vn và các kênh thông tin khác để phổ biến rộng rãi; xuất bản các bài báo khoa học trong nước và quốc tế; tổ chức Hội thảo khoa học cấp Viện thường niên để chào mừng Ngày thành lập VIBM 04/11; hoàn thành đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng các đề tài, dự án chuyển tiếp và sẽ được giao mới năm 2021.

Tăng cường phối hợp, hỗ trợ giữa các đơn vị để tìm kiếm, mở rộng dịch vụ thí nghiệm, kiểm định chất lượng VLXD cho các dự án lớn, các công trình trọng điểm liên quan đến hạ tầng giao thông, xây dựng. Đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu KHCN sử dụng vốn doanh nghiệp và một số tổ chức nước ngoài và quốc tế), dịch vụ tư vấn xây dựng và dịch vụ kỹ thuật xây dựng…

Giải pháp hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch 2021

Để đạt được các mục tiêu và hoàn thành kế hoạch công tác năm 2021 đã đặt ra, trong 6 tháng cuối năm, VIBM xác định cần nâng cao trách nhiệm của lãnh đạo Viện, người đứng đầu từng đơn vị, phát huy tối đa năng lực của từng VC&NLĐ để thực hiện hiệu quả các nội dung trong Kế hoạch công tác năm 2021, tập trung những nội dung chính sau:

1. Tuân thủ các quy định của Nhà nước trong việc chủ động phòng chống dịch covid-19 để hạn chế tối đa tác động của dịch bệnh đến việc triển khai kế hoạch công tác năm 2021 của VIBM.

2. Hoạt động KHCN: Các chủ trì phải tập trung để hoàn thành các nhiệm vụ và nghiệm thu cấp Viện đúng hạn (trước tháng 11/2021); chủ động tổ chức thực hiện nhiệm vụ mới được giao theo đúng hợp đồng cam kết với cơ quan Nhà nước; đề xuất các ý tưởng, nhiệm vụ mới cho các năm tiếp theo; xuất bản KHCN phải được coi trọng; Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn, quy chuẩn tiếp tục chủ động tư vấn, hoạch định các nhóm tiêu chuẩn, quy chuẩn theo định hướng mới.

3. Dịch vụ KHCN: Thực hiện nghiêm túc việc đối chiếu công nợ (rà soát các văn bản liên quan); chủ động thực hiện linh hoạt, phối hợp với khách hàng để tìm kiếm và triển khai các hợp đồng dịch vụ mới, có hàm lượng KHCN cao.

4. Tiếp tục thực hiện đầu tư trọng điểm cơ sở vật chất, trang thiết bị; đầu tư nâng cao chất lượng nguồn nhân lực có kỹ năng làm việc chuyên nghiệp, chất lượng cao.

Hội nghị nhất trí thông qua các kế hoạch thực hiện và quyết tâm nỗ lực, đoàn kết nhất trí hoàn thành tốt các chỉ tiêu và nhiệm vụ năm 2021.

Phòng KHKT&HTQT