VIBM: Tham gia Hội nghị trực tuyến của nhóm công tác về vật liệu xây dựng (BCWG) lần thứ 4 trong khuôn khổ hoạt động ký kết thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau trong ASEAN cho nhóm sản phẩm vật liệu xây dựng - MRA BCM

Ngày 14/04/2021 01:58
Hội nghị lần thứ 4 của Nhóm công tác về về Vật liệu xây dựng (BCWG) thuộc Ủy ban tư vấn về tiêu chuẩn và chất lượng ASEAN (ACCSQ) đã diễn ra trong hai ngày 12-13/4/2021.

Chưa có ảnh

Hội nghị có sự tham dự của đại biểu các nước thành viên ASEAN: Brunei Darussalam, Campuchia, Indonesia, CHDCND Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan, Việt Nam và đại diện Ban Thư ký ASEAN; Đại diện từ Cơ quan Đối thoại tăng cường khu vực EU-ASEAN (E-READI); Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp (METI) Nhật Bản. Trưởng nhóm công tác về vật liệu xây dựng (VLXD) của Việt Nam là PGS.TS. Lê Trung Thành tham gia hội nghị với vai trò trưởng đoàn, ngoài ra còn có các thành viên đến từ Văn phòng chứng nhận - VIBM, Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (QUATEST 3).

Hội nghị lần thứ 4 của BCWG đề cập đến các kết quả, trao đổi thảo luận các nội dung có được từ cuộc họp lần thứ 54 của Ủy ban Tư vấn ASEAN về Tiêu chuẩn và Chất lượng (ACCSQ) và hội nghị lần thứ 3 của BCWG. Tiếp đó, các nước thành viên thảo luận, trao đổi về kế hoạch và chương trình hành động cần thiết đang và sẽ triển khai trong thời gian tới của BCWG trong hoạt động hỗ trợ chính phủ các nước ký kết MRA về VLXD. Trong đó nổi bật với các nội dung:

- Chia sẻ thông tin giữa các nước thành viên ASEAN về quy chuẩn, tiêu chuẩn bắt buộc đang được áp dụng tại các quốc gia trong khối với nhóm sản phẩm thép xây dựng, kính xây dựng và xi măng;

- Xác định và thống nhất chọn lọc các tiêu chuẩn có liên quan đến thành phố thông minh (smart city) để các nước thành viên nghiên cứu, chia sẻ thông tin;

- Bàn bạc và xây dựng hướng dẫn đánh giá rủi ro cho sản phẩm VLXD;

- Trao đổi thông tin về sự tham gia của các nước thành viên ASEAN (AMS) trong các tổ chức tiêu chuẩn quốc tế;

- Thảo luận, trao đổi với các đối tác ngoài khối ASEAN như Nhật Bản, Hàn Quốc, E-READI trong các lĩnh vực hợp tác lẫn nhau về xây dựng, áp dụng tiêu chuẩn, công nghệ xây dựng và VLXD,…

- Chia sẻ, cập nhật thông tin của các quốc gia thành viên về tiến trình MRA cho nhóm sản phẩm VLXD hướng tới mục tiêu được ký kết tại Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế các nước ASEAN (AEM) vào tháng 9/2021.

Ngoài ra, Hội nghị cũng đã thảo luận về thời gian, địa điểm và cách thức tổ chức Hội nghị BCWG lần thứ 5.


PGS.TS. Lê Trung Thành - Viện trưởng VIBM tham gia Hội nghị với vai trò trưởng đoàn
công tác về vật liệu xây dựng của Việt Nam và đại diện Văn phòng chứng nhận - VIBM

Tham dự với vai trò trưởng nhóm BCWG Việt Nam, VIBM đã chủ động thảo luận tích cực, trao đổi và chia sẻ thông tin với các quốc gia thành viên về những nội dung liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của mình, góp phần vào nâng cao hiệu quả hoạt động của BCWG ASEAN và góp phần vào thành công chung của Hội nghị.

Thu Hằng