VIBM 2020: Tạo sức bật vượt thách thức, khó khăn

Ngày 05/02/2021 03:42

Chưa có ảnh

Năm 2020 là một năm đầy thách thức và khó khăn do tác động của đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Bộ Xây dựng, sự phối hợp hiệu quả của các Cục, Vụ chức năng của Bộ Xây dựng, Bộ Khoa học và Công nghệ, chính quyền các địa phương, sự hợp tác chặt chẽ của các doanh nghiệp, cùng với sự đoàn kết, nỗ lực của toàn thể CBVC đã tạo nên sức bật cho Viện Vật liệu xây dựng (VIBM) vượt qua thách thức, khó khăn để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ công tác năm 2020.

Đơn vị nghiên cứu đầu ngành vượt khó là tựa đề bài viết đăng trên Báo Xây dựng số Xuân Tân Sửu 2021, đã phản ánh toàn cảnh hoạt động và các kết quả đạt được của VIBM trong năm 2020.

Quý độc giả xem bài viết chi tiết tại đây.

Hoàng Anh