VIBM: Nghiệm thu Đề tài RD Cấp Bộ Xây dựng “Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn và chỉ dẫn kỹ thuật phế thải phá dỡ công trình và phế thải xây dựng làm vật liệu san lấp”

Ngày 29/12/2020 02:11
Ngày 29/12/2020, Hội đồng khoa học công nghệ Viện Vật liệu xây dựng (VIBM) đã tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở đề tài cấp Bộ Xây dựng “Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn và chỉ dẫn kỹ thuật phế thải phá dỡ công trình và phế thải xây dựng (PTPDCT&XD) làm vật liệu san lấp”, mã số RD 13-19 do ThS. Nguyễn Văn Hoan làm chủ nhiệm. PGS.TS. Lê Trung Thành – Viện trưởng VIBM - Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp. Thành viên Hội đồng có các nhà khoa học đến Trường Đại học xây dựng, Hội Bê tông Việt Nam, Hội Vật liệu xây dựng, và các doanh nghiệp xử lý phế thải xây dựng trên địa bàn Hà Nội.

Chưa có ảnh

Phế thải xây dựng tại Hà Nội

Báo cáo trước Hội đồng, ThS. Nguyễn Văn Hoan - Chủ nhiệm đề tài, đã nêu thực trạng phát sinh phế thải phá dỡ công trình và phế thải xây dựng tại nước ta hiện nay, đặc biệt lượng phát sinh lớn phế thải phá dỡ công trình tại các thành phố lớn ở nước ta như Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Thành phần của phế thải phá dỡ công trình chủ yếu là các mảnh kết cấu bê tông, kết cấu xây gạch, ngoài ra còn chứa một lượng đất, cát, v.v...

Khi được gia công với kích thước hạt hợp lý và loại bỏ các thành phần tạp chất có hại cho môi trường, các loại phế thải này hoàn toàn có thể sử dụng làm vật liệu san lấp thay thế cho các vật liệu san lấp truyền thống như đất và cát san lấp. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại nước ta vẫn chưa có tiêu chuẩn, chỉ dẫn kỹ thuật nào quy định cụ thể việc sử dụng vật liệu tái chế từ PTPDCT dùng làm vật liệu san lấp. Khi sử dụng loại vật liệu này cần có các nghiên cứu, đánh giá các đặc tính cơ lý, các yếu tố đảm bảo môi trường, quy trình sử dụng phù hợp do có các đặc thù khác với các loại vật liệu san lấp truyền thống như đất, cát, v.v...

Đề tài đã thực hiện nghiên cứu đánh giá các tính chất của vật liệu tái chế từ PTPDCT làm vật liệu san lấp công trình xây dựng. Trên cơ sở các kết quả nghiên cứu và tham khảo tài liệu trên thế giới, đề tài đã xây dựng dự thảo tiêu chuẩn TCVN “Vật liệu san lấp tái chế từ phế thải phá dỡ công trình” và Chỉ dẫn kỹ thuật “Quy trình xử lý phế thải phá dỡ công trình làm vật liệu san lấp”.

Hội đồng đã đánh giá cao nội dung và kết quả đạt được của đề tài: đề tài có tính cấp thiết, khối lượng công việc thực hiện lớn, các số liệu có độ tin cậy cao, đã đạt được các mục tiêu đề ra.

Bên cạnh những kết quả chính đã đạt được, Hội đồng cũng đóng góp một số ý kiến để nhóm thực hiện đề tài hoàn thiện báo cáo tổng kết, dự thảo tiêu chuẩn và tài liệu Chỉ dẫn kỹ thuật của đề tài. Đề tài “Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn và chỉ dẫn kỹ thuật phế thải phá dỡ công trình và phế thải xây dựng (PTPDCT&XD) làm vật liệu san lấp” đã được nhất trí thông qua trên cơ sở chỉnh sửa, hoàn thiện theo các góp ý của Hội đồng.

Phòng KHKT&HTQT