VIBM: Nghiệm thu dự thảo soát xét tiêu chuẩn quốc gia “Xỉ hạt lò cao dùng để sản xuất xi măng”, “Xi măng poóc lăng xỉ lò cao”

Ngày 29/12/2020 05:06
Ngày 29/12/2020 Hội đồng Khoa học kỹ thuật Viện Vật liệu xây dựng (VIBM) họp nghiệm thu hai dự thảo soát xét tiêu chuẩn quốc gia “TCVN 4315:2007 Xỉ hạt lò cao dùng để sản xuất xi măng” và “TCVN 4316:2007 Xi măng poóc lăng xỉ lò cao”, mã số TC 03-19 do KS. Vũ Văn Linh làm chủ nhiệm dự án. TS. Lưu Thị Hồng, Phó Viện trưởng VIBM làm Chủ tịch Hội đồng với sự tham gia của các chuyên gia đến từ Khoa Vật liệu xây dựng – trường Đại học Xây dựng, Viện Kỹ thuật Hóa học – trường Đại học Bách Khoa, phòng Kỹ thuật – Công ty Xi măng Nghi Sơn, Khoa Xây dựng – trường Đại học Kiến Trúc Hà Nội, Ban nghiên cứu phát triển – Tập đoàn Hòa Phát.

Chưa có ảnh

Quy trình tạo xỉ hạt lò cao

Việc nghiên cứu và sử dụng xỉ hạt lò cao và xi măng poóc lăng xỉ lò cao trong ngành vật liệu xây dựng (VLXD) từ lâu đã được nhiều nước trên thế giới quan tâm. Ở nước ta, do ngành công nghiệp luyện gang đang trên đà phát triển, sản lượng xỉ hạt lò cao ngày càng lớn. Mặt khác, nhu cầu sử dụng xỉ lò cao cho sản xuất xi măng nói chung và xi măng poóc lăng xỉ lò cao nói riêng cũng tăng theo. Hiện nay, một số nội dung của “TCVN 4315:2007 Xỉ hạt lò cao dùng để sản xuất xi măng” và “TCVN 4316:2007 Xi măng poóc lăng xỉ lò cao” không còn phù hợp, cần xem xét và sửa đổi để phù hợp với các quy định hiện hành, điều kiện thực tế và hội nhập với tiêu chuẩn quốc tế.

Tại buổi họp, nhóm dự án đã trình bày toàn bộ 8 phần của dự thỏa tiêu chuẩn “TCVN 4315:XXX Xỉ hạt lò cao dùng để sản xuất xi măng” và 9 phần của dự thảo tiêu chuẩn “TCVN 4316:XXX Xi măng poóc lăng xỉ lò cao” nhằm khuyến khích các cơ sở, nhà máy sản xuất, các đơn vị trong và ngoài nước áp dụng.

Sau khi thảo luận, Hội đồng KHKT VIBM đã nhất trí thông qua báo cáo dự thảo tiêu chuẩn trên cơ sở chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo theo các góp ý của Hội đồng và tiếp thu lấy ý kiến góp ý của các cá nhân, tổ chức để trình Bộ Xây dựng nghiệm thu theo quy định.

Phòng KHKT&HTQT