Vibm: Nghiệm thu dự thảo tiêu chuẩn quốc gia “Sơn và vecni - xác định hàm lượng formaldehyt phát tán”

Ngày 17/12/2020 03:56
Ngày 17/12/2020, Hội đồng Khoa học kỹ thuật Viện Vật liệu xây dựng (VIBM) họp nghiệm thu dự thảo tiêu chuẩn quốc gia “Sơn và vecni - Xác định hàm lượng formaldehyt phát tán”, mã số TC 02-19 do ThS. Trịnh Thị Hằng làm chủ nhiệm dự án. ThS. Nguyễn Văn Huynh – Phó Viện trưởng VIBM làm Chủ tịch hội đồng với sự tham gia của các chuyên gia về sơn, Viện tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam, Viện Hàn lâm khoa học Việt Nam và các trường đại học liên quan.

Formaldehyt phát tán từ màng sơn là một trong những chất có thể gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người và gây ô nhiễm môi trường. Các tổ chức y tế thế giới đã đưa ra khuyến cáo giới hạn hàm lượng formaldehyt phát tán từ các sản phẩm sử dụng trong các tòa nhà để đảm bảo sức khỏe người tiêu dùng là nhỏ hơn 50 μg/m3. Formaldehyt có thể phát tán từ nhiều loại vật liệu sử dụng trong nhà như các sản phẩm gỗ nhân tạo, các sản phẩm sơn, giấy dán tường… Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại trong hệ thống TCVN chưa có tiêu chuẩn nào đưa ra phương pháp xác định hàm lượng formaldehyt phát tán từ các sản phẩm sơn. Vì vậy, để kiểm soát chất lượng sản phẩm, bảo vệ quyền lợi và sức khỏe cho người tiêu dùng thì việc xây dựng một bộ tiêu chuẩn quốc gia về phương pháp xác định hàm lượng formaldehyt phát tán từ sơn là rất cần thiết.

Các tiêu chuẩn về yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử của Sơn và vecni chủ yếu được xây dựng dựa trên cơ sở tiêu chuẩn JIS, do vậy để đồng bộ hóa hệ thống tiêu chuẩn hiện nay và thuận lợi trong công tác kiểm tra chất lượng sản phẩm, nhóm dự án đã lựa chọn tiêu chuẩn JIS K 5601-4-1 làm cơ sở để xây dựng tiêu chuẩn quốc gia về xác định hàm lượng formaldehyt phát tán.

Tiêu chuẩn quốc gia “Sơn và vecni- Xác định hàm lượng formaldehyt phát tán” quy định phương pháp xác định hàm lượng formaldehyt phát tán từ màng sơn. Tại buổi họp, nhóm dự án đã trình bày đầy đủ nội dung của Bộ tiêu chuẩn và nêu rõ hiệu quả của tiêu chuẩn khi đưa vào áp dụng.

Hội đồng Khoa học kỹ thuật VIBM, đánh giá phần báo cáo của chủ nhiệm đã cung cấp đầy đủ số liệu nghiên cứu, ứng dụng liên quan đến nhiệm vụ. Hội đồng đánh giá cao những cố gắng của nhóm thực hiện, đặc biệt là chủ nhiệm dự án và nhất trí thông qua báo cáo trên cơ sở chỉnh sửa, hoàn thiện theo góp ý của Hội đồng.

Phòng KHKT&HTQT