VIBM: Nghiệm thu Dự án “Điều tra, khảo sát nguồn phế thải vật liệu chịu lửa của các ngành công nghiệp chủ yếu trên phạm vi toàn quốc; đề xuất cơ chế chính sách để xử lý, tái sử dụng các nguồn phế thải chịu lửa để sản xuất vật liệu chịu lửa & VLXD”

Ngày 25/12/2020 01:57
Ngày 25/12/2020, Hội đồng khoa học Viện Vật liệu xây dựng (VIBM) đã tổ chức họp báo cáo nghiệm thu dự án “Điều tra, khảo sát nguồn phế thải vật liệu chịu lửa của các ngành công nghiệp chủ yếu trên phạm vi toàn quốc; đề xuất cơ chế chính sách để xử lý, tái sử dụng các nguồn phế thải chịu lửa để sản xuất vật liệu chịu lửa và vật liệu xây dựng” do ThS. Nguyễn Thị Kim làm chủ nhiệm. TS. Lưu Thị Hồng – Phó Viện trưởng VIBM làm chủ tịch Hội đồng, cùng các chuyên gia đến từ Vụ Vật liệu xây dựng – Bộ Xây dựng, trường ĐH Bách khoa Hà Nội, các công ty sản xuất và sử dụng vật liệu chịu lửa,…

Chưa có ảnh

Mô hình nhà máy sản xuất kính tấm xây dựng

Theo số liệu thống kê ở các nước phát triển, tổng tiêu thụ vật liệu chịu lửa (VLCL) trên thế giới hiện nay khoảng trăm triệu tấn/năm. Trong đó ngành công nghiệp luyện thép chiếm khoảng 60%, các ngành công nghiệp khác như xi măng, gốm sứ, thủy tinh, nhiệt điện, phân bón, hóa chất,… chiếm khoảng 40%.  Đối với các loại VLCL thông thường, sau khi hết tuổi thọ sử dụng chúng được tháo dỡ khỏi thiết bị và thải ra môi trường như để san lấp mặt bằng hoặc đưa vào thành phần của các vật liệu xây dựng khác (VLXD). Tuy nhiên hiện nay phế thải VLCL (PTCL) chủ yếu là phế thải ít lẫn tạp chất, không có hại cho môi trường nên việc chôn lấp sẽ là một sự lãng phí tài nguyên và tăng lượng chất thải rắn công nghiệp thải ra môi trường. Vì vậy xu hướng phổ biến trên thế giới hiện nay là tái sử dụng tối đa các PTCL để đưa trở lại làm nguyên liệu cho sản xuất ra chính các loại VLCL này hoặc sử dụng cho các mục đích hữu dụng hơn.

Dự án “Điều tra, khảo sát nguồn phế thải VLCL của các ngành công nghiệp chủ yếu trên phạm vi toàn quốc; đề xuất cơ chế chính sách để xử lý, tái sử dụng các nguồn phế thải chịu lửa để sản xuất VLCL và VLXD” nhằm cung cấp thông tin cho các cơ quan quản lý Nhà nước, các đơn vị nghiên cứu, các công ty tư vấn, các chủ đầu tư, các doanh nghiệp sử dụng biết được thực trạng nguồn phát sinh, chủng loại, sản lượng và các giải pháp xử lý, tái chế nguồn PTCL làm VLCL & VLXD, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, tiết kiệm nguồn tài nguyên và đem lại hiệu quả kinh tế. Qua đó làm căn cứ để Chính phủ và Bộ Xây dựng ban hành các giải pháp thúc đẩy việc sản xuất, sử dụng PTCL thay thế các nguyên liệu tự nhiên khác để sản xuất VLCL & VLXD.

Theo báo cáo, nhóm dự án đã thực hiện điều tra, khảo sát theo nhiều phương pháp khác nhau tại một số lĩnh vực phát thải nhiều phế thải chịu lửa như: Xi măng, gốm sứ, thủy tinh, nhiệt điện, rác thải,…Từ đó đã tổng hợp được các số liệu về số lượng, chủng loại phế thải chịu lửa cũng như hiện trạng sử dụng tại các cơ sở nói trên. Đồng thời nhóm thực hiện đã đưa ra các giải pháp thu gom, tái chế, tái sử dụng các loại phế thải chịu lửa này một cách hợp lý nhất. Qua đó đề ra các cơ chế chính sách nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho vấn đề thu gom tái chế, tái sử dụng phế thải chịu lửa trong nước.

Sau phần thuyết trình của chủ nhiệm dự án và nghe các ý kiến phản biện, Hội đồng nhận thấy nhiệm vụ đã cung cấp số liệu về chủng loại, số lượng phế thải chịu lửa ở Việt Nam hiện nay; đã đề xuất cơ chế chính sách để xử lý, tái sử dụng nguồn phế thải chịu lửa  làm VLCL và VLXD. Hội đồng đánh giá cao những cố gắng của nhóm thực hiện dự án và nhất trí thông qua báo cáo trên cơ sở chỉnh sửa, hoàn thiện theo các góp ý của Hội đồng.

Phòng KHKT&HTQT