VIBM: Hội nghị Khoa học cán bộ trẻ

Ngày 02/11/2020 10:25
Hướng tới kỷ niệm 51 năm (04/11/1969 - 04/11/2020) ngày thành lập Viện Vật liệu xây dựng (VIBM), Lãnh đạo VIBM giao nhiệm vụ cho Đoàn Thanh niên (ĐTN) chủ trì tổ chức Hội nghị khoa học công nghệ (KHCN) tuổi trẻ VIBM.

Chưa có ảnh

Với tinh thần vui tươi, phấn khởi chuẩn bị chào mừng ngày kỷ niệm 51 năm ngày thành lập VIBM, ĐTN VIBM đã thực hiện triển khai kế hoạch tổ chức Hội nghị khoa học cán bộ trẻ vào ngày 04/11/2020. Thời điểm này cũng vào giai đoạn cuối năm, toàn thể CBVC đang cùng nhau cố gắng xây dựng nhiều chương trình, kế hoạch, triển khai công việc để hoàn thành kế hoạch năm của VIBM.

VIBM là đơn vị nghiên cứu KHCN đầu ngành về lĩnh vực VLXD, phục vụ quản lý Nhà nước và ứng dụng các kết quả nghiên cứu vào thực tiễn sản xuất. Đào tạo nhân lực đặc biệt là thanh niên đóng vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển VIBM. VIBM tạo môi trường nghiên cứu khoa học cho thanh niên để có điều kiện phát huy năng lực, tạo động lực, nuôi dưỡng tình yêu với khoa học, tạo ra nhịp cầu nối, một dòng chảy liên tục từ thế hệ này sang thế hệ khác trong việc nghiên cứu KHCN.

Hội nghị khoa học cán bộ trẻ là hoạt động bổ ích cho các đoàn viên, nhằm giúp các cán bộ trẻ có thể nắm bắt được các hoạt động khoa học mà VIBM đang triển khai, đây cũng là hoạt động thực tiễn, giúp các đoàn viên có thể tiếp cận được công tác tổ chức của một hội nghị khoa học. Từ đó, giúp ĐTN có được kinh nghiệm, nâng cao kỹ năng trong việc chủ động đề xuất các nhiệm vụ  nghiên cứu và tổ chức các hội nghị KHCN tiếp theo. Đây cũng là cơ hội để giao lưu, trao đổi về chuyên môn, tạo sự đoàn kết, gắn bó giữa các đoàn viên thuộc VIBM.


Chương trình dự kiến như sau:

- Thời gian: 8h30-11h30 ngày 04/11/2020.

- Địa điểm: Hội trường tầng 7, nhà C, VIBM

- Thành phần tham dự: Lãnh đạo VIBM, trưởng phó các đơn vị, Đoàn thanh niên và toàn thể các CBVC quan tâm.

Ngọc Quí