VIBM: Nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ sử dụng tro bay thay thế đất sét trong sản xuất clanhke xi măng”.

Ngày 02/06/2020 04:36
Ngày 1/6/2020, Hội đồng khoa học Viện Vật liệu xây dựng (VIBM) đã tổ chức hợp báo cáo nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ sử dụng tro bay thay thế đất sét trong sản xuất clanhke xi măng” do PGS.TS. Lương Đức Long làm chủ nhiệm, PGS.TS. Lê Trung Thành làm chủ tịch Hội đồng, cùng các chuyên gia đến từ Cty CP xi măng Bút Sơn, TCT Xi măng Việt Nam, Bộ KHCN, Vụ KHCN và các trường đại học Kiến trúc Hà nội, đại học Xây dựng, đại học Bách khoa Hà Nội, đại học GTVT.

Chưa có ảnh

Tro bay là một phế thải được tạo ra từ các nhà máy nhiệt điện sử dụng than làm nhiên liệu. Hiện tại lượng tro xỉ nhiệt điện thải ra hang năm ở nước ta khá lớn và vẫn tiếp tục tăng cùng với việc tăng them các nhà máy nhiệt điện than. Năm 2016, cả nước thải ra khoảng 16 triệu tấn, dự báo năm 2020 sẽ là khoảng 38 triệu tấn. Tro bay nhiệt điện cùng với các chất thải công nghiệp khác đang tạo sức ép lên môi trường khiến cho môi trường ngày cảng trở nên ô nhiễm.

Vì vậy vấn đề tái sử dụng các chất thải công nghiệp đang được Nhà nước và toàn xã hội quan tâm. Theo như chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ (Quyết định số 452/QĐ-TTG, ngày 12/4/2017), năm 2020 phải sử dụng khoảng 8 triệu tấn tro bay thay thế đất sét để sản xuất clanhke xi măng. Như vậy, việc tái sử dụng tro bay nhiệt điện làm nguyên liệu để  sản xuất vật liệu xây dung (VLXD) đã trở thành cấp bách, là nhiệm vụ của ngành sản xuất VLXD và ngành xây dựng. Do đó đề tài “Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ sử dụng tro bay thay thế đất sét trong sản xuất clanhke xi măng” được gấp rút triển khai nghiên cứu để có thể sử dụng tro bay thay thế đất sét tại các nhà máy sản xuất xi măng ở Việt Nam nhằm giảm lượng tồn chứ tro bay của các nhà máy nhiệt điện than tại các bãi thải.

Sau phần thuyết trình của chủ nhiệm đề tài và nghe các ý kiến phản biện, Hội đồng nhận thấy đề tài báo cáo cung cấp khá đầy đủ số liệu, nghiên cứu, sản xuất thử nghiệm, ứng dụng liên quan đến đề tài.Hội đồng đánh giá cao những cố gắng của nhóm nghiên cứu đề tài và nhất trí thông qua báo cáo trên cơ sở chỉnh sửa, hoàn thiện theo các góp ý của Hội đồng.

Một số hình ảnh.VLXD