TẠP CHÍ SỐ 1/2019

Ngày 09/06/2020 03:27

Chưa có ảnh

TIN TỨC VÀ SỰ KIỆN

Tin trong nước

Tin thế giới

VẤN ĐỀ HÔM NAY

Một số giải pháp sơ tán khẩn cấp trong nhà cao tầng khi xảy ra hỏa hoạn

Lê Cao Chiến - TT. Thiết bị, Môi trường & An toàn Lao động, Viện Vật liệu xây dựng

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Nghiên cứu chế tạo vật liệu cấu trúc Nano Titan Đioxit (Tio2) biến tính bởi các nguyên tố La, Fe. Khảo sát tính chất xúc tác quang phân hủy xanh metylen và hiệu ứng siêu ưa nước, tự làm sạch bề mặt kính xây dựng

Huỳnh Đăng Chính, Đặng Thị Minh Huệ, Tạ Ngọc Dũng - Viện Kỹ thuật Hóa học, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Tính chất của bê tông sử dụng xỉ hạt lò cao nghiền mịn làm phụ gia khoáng

Lê Việt Hùng, Vũ Văn Linh - TT. Xi măng và Bê tông, Viện Vật liệu xây dựng

Chế tạo gốm Cordierite-Zircon bền sốc nhiệt

ThS. Nguyễn Văn Trung - Trung tâm Gốm sứ và Thủy tinh, Viện Vật liệu xây dựng

TIÊU CHUẨN VÀ CHẤT LƯỢNG

Giới thiệu Tiêu chuẩn Quốc gia thanh trong khung thép không chịu lực - Yêu cầu kỹ thuật

Thái Duy Đức - TT. Vật liệu Hữu cơ và Hóa phẩm xây dựng, Viện Vật liệu xây dựng

Thử nghiệm phản ứng với lửa - Xác định tổng nhiệt lượng khi cháy (Nhiệt trị)

Nguyễn Thị Kim, Nguyễn Đức Thành - TT. Vật liệu chịu lửa và chống cháy, Viện Vật liệu xây dựng

>> Xem và tải bản đầy đủ tại đây


VLXD