VIBM: Đại hội Đảng bộ lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 06/06/2020 09:09
Ngày 05/6/2020, Đảng bộ Viện Vật liệu xây dựng (VIBM) tổ chức Đại hội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Tham dự đại hội, VIBM vinh dự được đón tiếp đồng chí (đ/c) Nguyễn Văn Sinh - Uỷ viên Ban Cán sự đảng Bộ Xây dựng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng và toàn thể Đảng viên VIBM.

Chưa có ảnh

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh - Ủy viên Ban Cán sự đảng Bộ Xây dựng phát biểu tại Đại hội

Bí thư Đảng ủy Lê Trung Thành – Viện trưởng VIBM đã báo cáo tóm tắt tổng kết hoạt động nhiệm kỳ XVII và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ XVIIIBí thư Đảng ủy Lê Trung Thành – Viện trưởng VIBM
báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ XVII và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ XVIII

Sau phần tuyên bố khai mạc Đại hội, thay mặt BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020, Bí thư Đảng ủy Lê Trung Thành – Viện trưởng VIBM đã báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ XVII và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác xây dựng đảng nhiệm kỳ XVIII:

- Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XVII, trong 5 năm vừa qua Đảng bộ VIBM đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu đề ra, trong đó nổi bật là việc vận dụng và chủ động thực hiện cơ chế tự chủ tài chính, đặc biệt là tự chủ chi thường xuyên theo Nghị định 54/2016/NĐ-CP của Chính Phủ và được Bộ Xây dựng ghi nhận, đánh giá cao.

- Các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học (NCKH) được triển khai thông qua các đề tài, dự án trong 3 lĩnh vực: quy hoạch, chiến lược phát triển VLXD; biên soạn tiêu chuẩn, quy chuẩn; nghiên cứu phát triển (R&D).

- Hoạt động sự nghiệp có thu của VIBM được triển khai thông qua công tác tư vấn, đào tạo, chuyển giao công nghệ; sản xuất kinh doanh các loại sản phẩm vật liệu xây dựng (VLXD) và thi công sửa chữa công trình; công tác phân tích kiểm định và chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy.

Về công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, VIBM xác định NCKH là chức năng, nhiệm vụ chính của VIBM. Phát triển công nghệ phải xuất phát từ nhu cầu thực tiễn của sản xuất, góp phần phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

Về công tác xây dựng đảng, Đảng ủy VIBM đã phát huy được vai trò hạt nhân chính trị lãnh đạo. Nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng ủy liên tục được đổi mới. Đảng ủy đã quan tâm thường xuyên đến công tác chính trị tư tưởng. Các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước được phổ biến, quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên. Đảng ủy VIBM đã xây dựng kế hoạch triển khai của Đảng bộ và tổ chức quán triệt Nghị quyết TW 4 (khóa XII) đến toàn thể cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy cũng đã làm tốt công tác lãnh đạo, định hướng hoạt động cho các tổ chức quần chúng, xác định rõ vai trò, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên. Trong suốt nhiệm kỳ, các tổ chức này đã hoạt động tốt và có những thành công đáng kể, góp phần không nhỏ vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của VIBM.

Tại Đại hội, Đảng bộ VIBM đã đề ra phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ XVIII (2020 - 2025). Đây là giai đoạn cuối của việc thực hiện Chiến lược phát triển VIBM đến năm 2025. Mỗi cán bộ, đảng viên của Đảng bộ cần phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu; xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh; hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị, góp phần hoàn thành thắng lợi những mục tiêu chiến lược của VIBM. Để hoàn thành sứ mệnh nặng nề đó, Đảng bộ phải tiếp tục thực hiện có chất lượng cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phấn đấu xây dựng Đảng bộ VIBM luôn trong sạch, vững mạnh.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đ/c Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh - Ủy viên Ban Cán sự đảng Bộ Xây dựng ghi nhận và đánh giá cao kết quả đã đạt được của Đảng bộ VIBM trong nhiệm kỳ vừa qua và nhất trí phương hướng nhiệm vụ, giải pháp công tác xây dựng đảng trong nhiệm kỳ tới. Thứ trưởng chỉ đạo một số nội dung, yêu cầu VIBM cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ trong thời gian tới, đó là: VIBM cần tiếp tục nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ nghiên cứu khoa học; xây dựng Chiến lược phát triển VIBM giai đoạn 2035 tầm nhìn đến 2045; đề xuất, thực hiện các nhiệm vụ KHCN gắn với thực tiễn và bao trùm các lĩnh vực hoạt động của VIBM; lập đề án khả thi đầu tư cơ sở 2 của VIBM tại Hà Nam để phát triển công tác dịch vụ KHCN; mở rộng hợp tác quốc tế... Thứ trưởng biểu dương Đảng bộ VIBM đã có sự chuẩn bị rất kỹ cho Đại hội và chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Thay mặt toàn thể Đảng viên và CBVC VIBM, Viện trưởng Lê Trung Thành đã cảm ơn các ý kiến chỉ đạo của đ/c Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh, khẳng định tập thể CBVC sẽ tiếp tục cố gắng để cùng nhau xây dựng VIBM luôn là tổ chức NCKH hàng đầu về VLXD trong nước và trân trọng cảm ơn Thứ trưởng đã dành thời gian tham dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đảng bộ VIBM.

Đại hội đã tiến hành bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ VIBM nhiệm kỳ 2020-2025 và đoàn đại biểu đi dự đại hội Đảng bộ Bộ Xây dựng.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh - Uỷ viên Ban Cán sự đảng Bộ Xây dựng chụp ảnh kỷ niệm cùng Ban chấp hành Đảng bộ,
​nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội Đảng bộ VIBM lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2020-2025, đã diễn ra thành công tốt đẹp trên tinh thần khẳng định quyết tâm của toàn thể cán bộ, đảng viên khắc phục khuyết điểm, phát huy thành tích, sự đoàn kết, thống nhất, quyết tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội.

Một số hình ảnh khác tại Đại hội:

Bí thư Đảng ủy Lê Trung Thành – Viện trưởng VIBM phát biểu tại Hội nghị
Ban kiểm phiếuNguyên Bí thư Đảng uỷ Lương Đức Long phát biểu tại Đại hội


Phòng KHKT&HTQT