TẠP CHÍ SỐ 4/2011 CỦA VIỆN VLXD

Ngày 02/06/2020 04:49

Chưa có ảnh

PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

TIN TỨC VÀ SỰ KIỆN

Tin trong nước

Tin thế giới

VẤN ĐỀ HÔM NAY

Hiệu quả hoạt động của các thiết bị sử lý bụi và khí thải lò nung clanhke trong các nhà máy xi măng

ThS. Nguyễn Thị Tâm – TT Thiết bị, Môi trường và An toàn lao động - Viện Vật liệu xây dựng

KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Nghiên cứu KHCN trong nước

Nghiên cứu sử dụng tro xỉ CFBC làm vật liệu xây dựng

TS. Tạ Minh Hoàng - Viện Vật liệu xây dựng

Kết quả thử nghiệm sử dụng thạch cao nhân tạo làm phụ gia điều chỉnh thời gian đông kết cho xi măng

ThS. Nguyễn Mạnh Tường - TT Bê tông và Xi măng - Viện Vật liệu xây dựng

KHCN nhìn ra thế giới

Thạch cao mới có cường độ cơ học cao - Tiềm năng ứng dụng tại Bra-xin

Hồng Anh - Viện Vật liệu xây dựng (lược dịch từ Global Gypsum)

TIÊU CHUẨN VÀ CHẤT LƯỢNG VLXD

Kiểm soát chất lượng hàng hóa vật liệu xây dựng. Thực trạng và giải pháp nâng cao năng lực hoạt động của các phòng thí nghiệm

ThS. Cao Tiến Phú - TT Kiểm định vật liệu xây dựng Viện Vật liệu xây dựng

CÔNG NGHỆ MỚI - VẬT LIỆU MỚI

Những xu hướng phát triển mới của bê tông chịu lửa chất lượng cao (Phần 2)

PGS.TS Đào Xuân Phái - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Tận thu thạch cao nhân tạo để sản xuất vật liệu xây dựng - Giải pháp bền vững cho môi trường

TS. Tạ Minh Hoàng, Hồng Anh - Viện Vật liệu xây dựng (tổng hợp)

>> Xem và tải bản đầy đủ tại đây


VLXD